Västerås är en av Sveriges äldsta städer. Vid utgrävningar har man hittat forntida kapsyler och rester av brylkräm. Det spekuleras om detta härstammar från de första Domenikaner-raggarna som levde på munkar.

Raggarnas hövding "The Power meet king" Gustav Fasa höll Sveriges första rikstad här. Där han drog upp riktlinjer över framtida expansion och hur raggarna skulle sprida sig väster ut mot Dalarnas län och Värmland som idag är klassade som reservat för urbefolkningen raggarna. Men som sagt en vecka om året så gör de ett återtåg till Västerås och bidrar till den globala uppvärmningen som Västerås uppskattar väldigt mycket. De lever rövare och man går man ur huse för att festa med raggarna. Man tycker ju trots allt lite synd om dem, det kan inte vara lätt att ha för små byxor som hänger ner på halva rumpan. Dessutom inte kunna prata ren svenska så man förstår vad de säger.

I övrigt är Västerås en fin hamnstad belägen alldeles intill det vackra Kraftvärmeverket. En unik och väldigt vacker fallossymbol som gör västeråsarna stolta över att bo här. Den bidrar också till den fina koldimman som gör att all vit utemiljö i Västerås får den karaktäristiska svarta prickpatinan.

Namnet VästeråsRedigera

Stadens tidigaste namn var Westra Alnus, Västra Alnus, där Alnus betyder åmynning och syftar på Svartåns utlopp i Mälaren. Namnet förkortades under 1200-talet till Westraalnus. I mitten av 1300-talet försvinner det första a:et i Væstra Alnus och i Westraalnus och former som Wæsteralnus 1356 och Wæstalnus 1368 uppstår. Det långa u:et i us förkortas sedan och faller så småningom bort. Namnet skrivs under senare hälften av 1300-talet bland annat som Vestrars 1384 och Wæsterars 1396. Omkring 1400 hade långt a övergått till å och uttalen Västrå'rs och Västerå'rs uppstår.[4] Genom denna vokalförändring började under 1500-talet former med å ersätta former med a. Så är till exempel Vesterå(h)rs den vanligaste formen i Gustaf I:s registratur 1560, där även flera exempel på stavning utan r förekommer.[5] I början av 1600-talet är r helt försvunnet och namnet skrivs enbart som Västerås.[4] Att efterledets slutliga form har blivit -ås har nog underlättats av att Västerås ligger ett stycke väster om ett äss, Badelundaässen.[5]

Östra Alnus låg vid Fyrisåns utlopp i Mälaren och var nuvarande Gamla Uppsalas hamn. Dagens Uppsala ligger inte vid Mälaren utan längre inåt landet.


Fakta om VästeråsRedigera

  • Vanligaste namnet i Västerås är Nedo. Sedan kommer Maldo och Savjeci.
  • Västerås är wack.
  • Onur har aldrig varit där.
  • Mejeriprodukter är förbjudna i Västerås.
  • Om Västerås var ett land så skulle det klassas som U-land.
  • I Västerås finns två av de mest kända skolorna i landet. Den mest ärofyllda och allmänt bästa gymnasieskolan i den kända universumet, ABB Industrigymnasium, såväl som det Rudbeckianska Gymnasiet, känt för dess kassa studieresultat och låga elevkvalitet. Rudbeck råkar också vara Sveriges äldsta gymnasieskola, men har trots detta bidragit minst till samhället sammanlagt över dess historia.
  • Om Albin hade varit där hade han dött.