Trettondagspentekostalister av Guds Treögda Nåde

Trettondagspentekostalister av Guds Treögda Nåde, TPGTN, även kallade Abrakadabrakyrkan [Jes 28:10]. Fundamentalister som anser att alla som inte håller med exakt följande teser är satanister/Draken/Antikrist manifest:

FundamentalismRedigera

 
Gud när han straffar onda människor på trettondagspentekostalisters uppdrag

1. Gud sänder ut onda andar som besätter kungar [1 Sam 16:14f] och andra misshagliga.

2. Mannen har 23 revben [1 Mos 1:21-22], det 24 lade Satan/Petrus in för att luras.

3. Logik är ondskefull infiltration av hedniska filosofer i avsikt att lura på kristna polyteistiska demoner som besätter människor till onda handlingar, att därför hävda att (P → ¬P) ⊢ ¬P alternativt P ∧ ¬ P → ⊥ är därför kätteri och satanism i form av ondskefull evolutionism (vilken leder till nazism) och vetenskap (vilket leder till atombombskrig), Gud sänder onda andar mot sådana människor. En sann kristen skall alltid låtsas som om det regnar och inte regnar samtidigt.

4. Petrus är Satan [Matt 16:21-23] och är i själva verket den som beordrar Judas Iskariot att förråda Jesus. Petrus/Satan grundade kyrkan i Rom, alltså katolikerna, vilka allihop i grund och botten är Satanister och grund till det stora avfallet.

5. Satanisterna, d.v.s. alla som inte är Trettondagspentekostalister av Guds Treögda Nåde, var de som förfalskade Johannesevangeliet och falskeligen påstår att Jesus är Logos/Skaparen/Demiurgen. Alla som inte tillhör TPGTN är alltså gnostiker, d.v.s. Satanister, och det var det som orsakade det Andra Stora Avfallet, vilket gjorde att romarriket gick under i ond bråd död.

6. Blodpudding får man inte äta [Apg 15:20].

7. Nattvarden tas i stora klunkar, man använder starksprit.

8. Andegåvorna är följande [1 Kor 12:11]:

 • profeterande
 • meddela vishet
 • meddela kunskap
 • bota (helbrägdagörelse)
 • göra under
 • trolleritricks
 • sätta på plåster
 • tala tungotal
 • tolka tungotal
 • att anropa onda andar från Gud som besätter misshagliga

9. Lucifer är ett annat namn på Satan, som tillsammans med en tredjedel av alla änglar gjorde uppror och kastades ner från himlen och blev demoner. Lucifer är absolut inte en felöversättning av “du lysande stjärna” [Jes 14:12] den ursprungliga skrivningen var “Lucifer”, allt annat är kätteri och förbannad lögn, och speciellt är inte “Lucifer” morgonstjärnan, slika påståenden är kätteri och förbannad lögn och kommer att föranleda Gud att sända sina onda andar att besätta kättaren så att han/hon kastar sig i sjön likt ett svin [Matt 8:32].

 
Kaffebröd

10. Att lägga ner två kopparslantar i tempelkistan är bättre än att lägga ner mycket pengar [Mark 12:41-43], då dessa kommer att omvandlas till mycket pengar i tempelkistan.

11. Stjärnor är små lysande plattor som är löst fastsatta på ett valv av kristall som utgör himlen [1 Mos 1:6-8, 1 Mos 1:16, Mark 13:23] och som kommer att skakas loss och ramla ner på marken när Jesus kommer tillbaka i en fyrhjulig vagn på domens dag [Hes 1:15-17].

12. Liberalteologi är inspirerad av Satan. Ingen liberalteolog tror egentligen på Gud, utan de bara låtsas.

HistoriaRedigera

Uppkomst, härstamning och barndomRedigera

Trettondagspentekostalister av Guds Treögda Nåde är en sekt som under pastor Ulf-Erik Åkesson bröt sig ut ur Trettondagspentekostalister av Guds Enögda Nåde 1964. De säger sig återge Jesu sanna budskap i rakt nedstigande led från aposteln Levi och hans bror Kaifas. Trettondagspentekostalister av Guds Enögda Nåde var i sin tur en utbrytning av Enighetstrettondagspentekostalisterna 1963, som i sig var en utbrytning från Treenighetstrettondagspentekostalisterna i Paris, Utah, USA 1962, vilka härrörde från en sammanslagning av Trettondedagsadventisterna, utbrutna från Gren-Davidierna Tempel Lot vid Mongo, Illinois som eldade upp sig själva någon gång på det tidiga 1960-talet, Enighetspentekostalisterna för Jordens snara undergång, som bröt sig ur Enighetspentekostalisterna på slutet av 1950-talet, och som härrörde från en sammanslagning av Unionistpartiet i England, Enhetspentekostalisterna från Sovjet, Tredje gradens brännskador och den hinduiska sekten Aum Sang Shinri Yoke Vaishnava Tao 3, med avfällingar från Raelism och Den Heliga Profeten David Ickes Kyrka.

BiskoparRedigera

 • 1964-1967, Ulf-Erik Åkesson, blev avsatt på grund av att han hade en sexaffär med sin biträdande biskops fru,
 • 1967-1970, Åke Bert Eriksson, blev avsatt på grund av kätteri,
 • 1970-1971, Sven-Åke Eriksson, avgick av personliga skäl,
 • 1971-1978, Johannes Åkesson, blev avsatt på grund av fylleri,
 • 1978, Emanuel Jakobsson, lyckades genomdriva att Trettondagspentekostalister av Guds Treögda Nåde var den sanna katolska kyrkan och avgick därför för att bli Trettondagspentekostalister av Guds Treögda Nådes första påve.

PåvarRedigera

 • 1978-1982, hans höghet påven Kaifas I, hedniskt namn Emanuel Jakobsson, dog av fylleri 1982,
 • 1982-1986, hans höghet påven Levi I Petrus, hedniskt namn Jacob Jacobsson, dog av ålder och snusförgiftning 1986,
 • 1986, hans höghet påven Petrus II, hedniskt namn Jöns-Jacob Ekman, lyckades genomdriva att alla kardinaler i Trettondagspentekostalister av Guds Treögda Nåde skulle upphöjas till en påve och tre motpåvar, under det att Jöns-Jacob Ekman själv upphöjdes till Överpåve Sittande på Guds Vänstra Sida.

Överpåvar Sittande på Guds Vänstra SidaRedigera

 • 1986-1990, hans överhöghet och imperator, herre och nästan Gud, Petrusianus II Caesar, påvenamn Petrus II, hedniskt namn Jöns-Jacob Ekman, dog av att bli ihjälslagen av en maffig madonna (i statyform) som ramlade över potentaten när han utklädd till vanlig människa besökte ett muséum i Petrograd,
 • 1990-1993, hans överhöghet och imperator, herre och nästan Gud, Hyperios IX Sideranthropos, dog mysteriöst av att taket i hans hus föll ner och slog ihjäl honom,
 • 1993-2003, efter att två Överpåvar Sittande på Guds Vänstra Sida dött en underlig död, vågade ingen ställa upp som överpåve varför man beslöt utse en docka som man döpte till hans överhöghet och imperator, herre och nästan Gud, Victor. Den förste påven är nu den som tolkar ut Victors ord för menigheten,
 • 2003-2004, 2003 gick Victor sönder i tre bitar, varför man nu i stället utsåg en runsten som man kallade hans överhöghet och imperator, herre och nästan Gud, Sigfrid I, men som ganska snart sprack,
 • 2004-2007, 2007 kånkade man fram ett stenblock till överpåvetronen som man kallade hans överhöghet och imperator, herre och nästan Gud, Omphalos I.

SlutetRedigera

2007 gick kyrkan Trettondagspentekostalister av Guds Treögda Nåde i konkurs på grund av penningbrist.