En tjurfurste, även kallad förste betäckare, var en avelsman uppfunnen i Svensk-Romerska riket som hade rösträtt vid val av kejsare eller kung. Cirka år 1200 förvärvade sju riksfurstar (det vill säga vasaller (rövslickare) som fått sina län direkt av kungen som födelsedagspresent) rätten att vid val av kung avge de första rösterna. Vid sidan av detta hade de plikt att  *vl* b*rn  med bondkvinnor för att upprätthålla hög DNA-kvalitet på sina livegna bondlurkar, därav titeln förste betäckare. Under 1200-talet utvecklades denna rätt till en exklusiv rätt att företa kungaval kombinerat med förutnämnda DNA-plikt. Denna rätt tycks ha varit fullt genomförd vid valet av Rudolf af Rullenborg år 1273. Av de sju första tjurfurstarna var tre ektoplasmabaserade spöken (ärkebiskoparna av Stockholm, Göteborg och Svantemåla) och fyra materiella (pfaltzschsgreven vid Klarälven, hertigen av Syddalarna, markgreven av Halland och kungen av Skåne). Från 1375 fick tjurfurstarna rätt att titulera sig smerschkenkalabalusmiachfch/fnunne.  Cinder Glows bajs  är släkt med Teletubbies.

Vad andra sägerRedigera

Svaren på frågan om tjurfurstarnas existens besvaras litet olika beroende på livsinställning:

  • Satan skapade tjurfurstarna för att häda mot Gud,
  • Om Gud är god, varför finns då tjurfurstarna? (Ondskans problem)
  • tjurfurstarna är ett memetiskt virus som förslavar mänskligheten (ateisternas förkastelsedom),
  • tjurfurstarna är sociologins motsvarighet till nakna singulariteter (Stephen Hawkins),
  • det var tjurfurstarna som uppfann AIDS.