float
Wikipedia har en liknande, besserwissermässig, knastertorr och bedrägligt opålitlig artikel om Sveriges historia, full av fördomar och missförstånd!

Sveriges historia börjar med en storhetstid (då gick Sverige under benämningen Atlantis) som helt saknar motstycke någon annan stormakt varken senare eller tidigare i historien. Så gott som all civilisation i världen har sitt ursprung i denna statsbildning. Sverige råkade emellertid ut för större katastrof och de fornstora dagarna försvan. Den här processen beskrevs mycket utförligt med yttersta vetenskapliga exakthet av Olof Rudbeck i hans verk Atlantican.


Denna blanka sida är än så länge vitt på vitt så vitt man kan se. Den beskriver Sveriges ljusa framtid som ingen ännu skadatskådat.
En ny blank sida, historiens Tabula Rasa, vänds i Sveriges historia i och med denna sida vid sidan om det som funnits tidigare.

I begynnelsenRedigera

 
Tre kronor var ett bra pris på forntidens ishockeymatcher för en gyllene sittplats.

Sedan inlandsisen drog sig tillbaka grundstötte flera fartyg och båtar på grund i ett hav som senare skulle visa sig täcka ursvensk mark. Sälarna simmade runt vraken och nafsade efter dessa arma ofrivilliga kolonialister som sökte sig till torr land. Det som skulle en gång bli Sverige hade fått sina första invånare. Sagan hade börjat. Sagan om landet som skulle bli den sista som lever i sagovärlden med konungar, drottningar, prinsessor, prinser och annat som nuförtiden hör till sagovärlden i alla andra länder, som en välkänd svensk [1]historiker uttryckt saken. Vattnet avtappades undan för undan av urtidens dräneringspersonal och landet befolkades av söderifrån kommande kollektiva samlare och jägare i olika vågor trots att det fanns inget vatten på landmassorna, så dom kunde knappast ta sig fram med hjälp av surfingbräda.

Fornsvensk tidRedigera

Området var splittrat i flera olika folkmonarkier men en av dessa, Svealand, fick ett dominerande inflytande. I denna del av landet utvecklades ett språk som alla skulle tala senare, vare sig de ville eller inte. Dock förekommer stora skillander i dialektal språkmaterialism i landets olika delar, och alla sk svenskar kanske inte förstår varandra vad gäller deras gemensamma språk. Folkmonarkin Folkets Ungar, s.k. Birgerjugend stärkte sitt grepp och krossade flera kapitalistborgerliga terroristceller under 1300-talet och hela Norden förenades i Kalmarunionen under ledning av drottningholm Marguerita, denna berömda förespråkare av dansk ost.

Sveriges senare historia sammanfattatRedigera

1500-taletRedigera

Egna krafter tar överRedigera

Av flera anledningar, varav de flesta hade att göra med kontrarevolutionära aktiviteter splittrades unionen, och efter ett inbördeskrig kunde Wasabrödbolagets grundare farbror Gustav ta över makten efter danska ostkompaniet fått allvarliga problem med ystningen i Ystad. Detta ledde till flera decenniers lidande av Wasa knäckebröd som Gustav i sitt röda skägg (Som påminde om en död räv hängande ur munnen) åt i massor och påtvingade alla sina undersåtar, vilka var ganska knäckta till slut av barkhaltigt bröd. Detta knapriga kost hade han vant sig vid under sina många resor genom dalarna där han ofta reste som hö-ö-gosse i hötransporterna.

 
Rödskäggige Gustav LM Eriksson Wasa brukade delta ofta i tävlingarna i letandet av nålar i en höstack

Än i dag brukar folk årligen genomföra wasaknäckmaratonloppet på denna sträcka av moraliska skäl med start i Mora fast de kan bli knäckta av den tunga färden i fjälliga trakter. Detta trots att de fuskar med att använda skidor i stället för det originala sättet att enbart tillämpa snökängor.

Dansken fick dock i ordning sina inrikes ostaffärer och inledde nya reklamkampanjer för att marknadsföra dansk ost på svensk barkbröd.

Röster från österRedigera

Därutöver hade wasaiternas söner trassel med sina ryssjor då en viss Ivan Vasilijevitsch i Moskva gjorde alldeles förskräckligt anspråk på en av deras hustrur som han påstod var ursrungligen lovat honom av polska myndigheter. Denna polska dansades ganska länge i diplomatematiska bulletiner innan polskan själv tröttnade på att vara enbart objekt för manligt begär.

Sen fick riket problem med ett annat östersjöland som skäligen krävde den svenska kronan åt sig pga arvsrättmätiga omständigheter. Då återtogs den polska baletten igen i bruk. Detta kunde dock avfärdas med att bemöta kraven med ett visst antal svenska kronor i stället för konungakronan eller hela tre kronor, som var allt eller inget, originalkravet. I och med att detta inte var tillräckligt avgjordes sista perioden av tvisten på sedvanligt sätt ute i slagfält utan domare i form av sk frikamp, denna gång på svensk mark så det kunde betraktas som något slags hemmamatch, vilket skulle inte hända så ofta i förtsättningen. Wasaiternas siste man ute i fält hade klippt håret på ett alldeles egenmäktigt sätt med ett kors på hjässan som bestod av kortklippt hår. Med detta kunda han väcka så stor beundran att alla glömde vad det skulla stridas om och på så vis kunde Sverige förbli svenskt.

Drömmar och visionerRedigera

Vid denna tid hörde kungen också om Ultima Thule,

 
Ultima Thule, jordens rikaste land, lockade många till äventyr. Så även riksföreståndaren hertig Karl av Sverige.

sagolandet i fjärran norr med sina invånare, hyperborealer, som redan de gamla grekerna vetat om, och deras makalösa rikedomar. Med en alldeles ny apparat, navigatorn i handen sökte han sig ända till Ishavet i norr och drömde storhetsvansinnigt stort om att få ordentligt klirr i statskassan. Det skulle odlas grödor även på minsta isflak där, minnsann. Intäkterna uteblev dock pga den stora förskingringen av statliga medel som ofta brukar förekomma i periferin då lokala fogder ej velat foga sig efter kungliga kungörelser.

1600-taletRedigera

Inledande sammanfattningRedigera

Detta sekel blev det längsta i Sveriges historia, för det började redan 1599 och slutade egentligen så sent som 1718, då andra länder redan vänt en ny sida i almanackan. Många andra sekelskiften följde samma mönster, både tidigare och senare. I jämförelse med dagens situation kan det nämnas att landet tycks ännu vara kvar i 1900-talet beträffande ekonomisk utveckling, för det tysk-frankiska penningsystemet har inte tillämpats av svenska myndigheter. Här är Sverige dock långt ifrån ensam, fast med ena foten i grav dock med. Det är en helt annan sak, att riksantikvarieämbetet har med numismatematiska rörelsen planerat en återgång till kopparplåtar i handeln till minnet av gamla goda tider då man fick slita minsta lilla slant. Om man alltså hade några.

Diverse landskamperRedigera

Nord mot sydRedigera

Sen bar det iväg mot södern. Karl hade lämnat scenen men sett till att hans son skulle ha något att göra som har med internationella bandymatcher att göra, så han skulle göra´t. Det hade arrangerats en stor revanchkamp mellan katoliker och protestanter, som vunnit förra matchen i ett internationellt derby som de senare bjudit till flera år tidigare med en viss Luther i spetsen och nordtyska furstar i täten.

 
Det officiella schemat ifylldes fort av ivriga deltagare när den kommit ut. Sverige deltog med wild card i sin första grand slam- turnering, men var nu seedad etta och slapp spela i första omgången i denna europeiska mastersturnering.
Plikten kallarRedigera

Sverige kunde inte se med blida ögon hur sydtyska bandylag skulle husera fritt på mittfältet utan deltog med ett väl förberett brett lag helt i lag med de nya regler och lagar som gällde hemma efter deltagandet i förra matchen på vinnarnas sida, och kungen hellre än gärna ville bibehålla denna status quo som gett honom och hans farfar goda skäl att konfiskera alla kyrkklockor som inte höll för statligt godkända decibelgränser utan ringdes med ett härrans oväsen som var orsaken till kungens tinnitus. Det hade varit en kanonidé som gett riket flera stycken i bruk.

Likgiltiga protesterRedigera

Alla kvarvarande kyrkklockor ringde till kamp, under decibelgränsen förstås, och dånet ekade i minsta stuga landet runt.

 
Gustav II Adolfs häst i vitt nattlinne mitt i striden på väg mot sin säng under den trettioåriga bandyturnén.

Alla tanter med protes skulle samlas ihop mot kato-liken i denna likgiltiga kamp utan like att få slut på ett ständigt växlande likströmavbrott.

EfterspelRedigera

Trots att segern kunde bärgas hem beslöt sig kungen att i sin egen person meddela wasaiternas förste man i Valhalla att trofén var hemma en gång till. Det påstods att han lämnade sin häst springande runt omkring i slagfältet. Senare kunde hästen spåras upp till livrustkammaren i Stockholms slott där den smaskade på hö i lugn och ro.

 
Gustav II Adolfs häst intervjuas av partisaner som vill veta var han gömt hans majestät.

Vid intervjuerna sade hästen att han inget visste om kungens nuvarande situation, och att han hade planer på att starta eget inom sovbranschen då det fanns så många utarmade krigshästar som saknade egen säng. Han sade sig ha redan förhandlat om lämplig lokal för tillverkningen av dessa hästarnas sängkläder någonstans i Mälardalen där det skulle finnas en liten köping. På så vis hade han skott sig och ingen skodde honom aldrig mer.

Feministiskt inslagRedigera

Efter kungens oanade avhopp kunde ingen riktigt göra anspårk på den svenska kronan, och med tiden kunde feministerna glädjas mer än någonsin i Sveriges historia. Kungens bror tog hand om riket vid sidan om sina egna affärer som tog all hans tid. Till slut blev det dags för Sveriges första kvinnliga statsadministratör. Denna förgiftade dock nästan hela hovet med oro i och med att inte vilja gifta sig som det var brukligt för det vackrare könet. Det fulare hade ju alltid dessförinnan kunnat köra över i motsvarande situationer. Nu blev det dock tvärstopp.

Landsförräderi eller inteRedigera

Även adeln var belåten med det nya systemet fast även de skulle helst ha sett att drottningen skaffade sig äkta make. Som tröst för det uteblivna bröllopskalaset fick de fick massor av förläningar då drottningen tyckte privatisering skulle gynna landets ekonomi. Att hon hade ett smygkontrakt med kontraktprosten i Rom kunde ingen veta. Knappast hon själv.

Affärer med danska ostkompanietRedigera

Storebrodern i söder återupptog dock diskussionerna om sina sina anspråk på ostmarknaden i Sverige och påminde om gamla sedvanor i svensk-dansk landkamp som skulle hyllas med återkommande landsdueller.

 
Danska ostkompaniets ostarsenal i dolda kameran. Med dessa luktprojektiler kunde de nästa kuva landet.

Man hade blivit orolig i Danmark över att gamla traditioner inte respekterades tillräckligt i Sverige.

Det dröjde ända till senare hälften av 1600-talet innan de svensk-danska förhandlingarna om duellernas regler var helt över. Då var wasaiternas tid redan ute och Sverige leddes av andra, mer korpulenta matkhavare som följt tronen efter ett tidigt kvinnligt experiment på Sveriges tron i tron på bättre tider.

Internationella regleringarRedigera

Under 1600-talet kunde FolkeMonark Sverige genom sin krigsvana röda armé bli en europeisk befrielsemakt. Under det följande århundradet ledde inre förräderier från sionistiska kapitalister och folkfiender till att det saknades resurser att hålla kvar alla besittningar och senare förlorades vissa mindre områden i öster till de ryska imperialisterna. Det som var orsaken till att Sverige kunde besätta nästan hela östersjöområdet var en naturlig följd av att i stort sett alla lokala makthavare i dessa nejder skickade inbjudan till den svenska konungen att komma och lära dom spela det nyuppfunna spelet innebandy som var redan inne hos dem. Särskilt Polen var intresserad av att få svenskarna att bosätta sig i Warzava ock Krakowa, polackernas mest kända blodbadorter.

Landet knyts sammanRedigera

Carl X Gustav, som brukade rida på två hästar samtidigt tackade ja till inbjudan, och så blev det. På sin sexigaåriga innebandyturné i Europa ropade han ofta "EU" ( uttalas ”ÖÖ”), vilket i dagens ljus kan uppfattas som ett första försök att sammankalla

 
Carl X Gustav var en man som gäckade med fienden genom att blunda så man kunde inte se om han satt eller låg för hans sfäriska kroppsform inte avslöjade saken utan att hans pupiller kunde skådas

alla länderna i Europa till en enda stor gemenskap. Under hans styre, det vill säga. Han kom till slut till en dansk tull och anhöll om tillstånd att komma över Stora Belt till sitt hemland. Dansken framhöll dock att det var alltför tjock is i sundet för tillfället och nekade C.G. visum genom den danska skärgården. Detta brydde sig C.G. inte om utan anordnade en ishockeymatch mellan sina mannar och dansken. Med is i magen kunde han till slut angöra till en svensk brygga stående på en isflak. Bara för att ganska snart få budet att det var honom dags att anlända till Valhalla hos sina företrädare som höll fest där och redan saknade honom. Egentligen var dom avundsjuka på hans flotta resor i länder de själva bara hört talas om, och ville inte att han skulle få ett rykte i eftervärldens ögon som någon sorts krigarkung framför andra. Särskilt angelägen om detta var hans rödskäggige företrädare med samma förnamn, som dessutom var orolig över att denne pfaltzgreve skulle överstiga wasaiternas rykte som Sveriges konungaätt, det var ju han med sina söner som grundat landet. Folkungarnas representanter hade dock sina invändningar om saken med Birger Brosa och hans sonson i spetsen, och påminde om de svenska tempelriddarnas hjältedåd i Outremer, om vilket en arabisk historiker, vän till Ibn al-Qalanissi skrivit på ett ypperligt sätt baserade på Arn Magnussons berättelser. Detta kunde tystas ned då de fuck veta att C.G. skulle ha med sig fantastiska matrecept från sina kulinaristiska period som Ölands prins så de äntligen skulle slippa käka wasaknäcke, nu när även den lokala djurskyddsföreningen lyckats få galten Särimner fridlyst så den kunde ej mer slaktas till bespisning varje kväll, en annars bagatellartad detalj, men ack så viktig för djurens internationellt godkända rättigheter. Särskilt glada äro grisarna i gemen då vissa religiösa auktoriteter redan fridlyst deras kött sedan urminnes tider i mellanöstern.


Avtalet om Skåne, Blekinge och Halland som svenska besittningar tog C.G. med sig till Valhalla, och så är det med den saken än i dag trots att vissa hackers har försökt bryta sig in genom Valhallas brandmur efter att först ha experimenterat med säkerhetssystemet i ett hus med fem hörn. När C.G. kom fram beklagade värden att det var allt huller och buller på arenan. Vissa historiker hade nämligen kommit underfund med att Colosseum i Rom egentligen var Valhalla som i sin tur var Colosseums rymdskyttel, och de hade fått sticka illa kvickt och ej hunnit packa ordentligt för färden.

Senare skulle han rymma därifrån och studsa runt i Europa, och även i Kina och Ryssland med tyskt efternamn och få rykte som nationalhjälte i ett annat land i Norden, men det är en annan historia i historiskt sammanhang.

1700-taletRedigera

Alleuropeisk alliansRedigera

Alla sagor har sitt slut. Så även den svenska stormakten. Den internationella juryn granskade Sveriges resurser om försörjningskapacitet av en medelmåttlig europeisk stormakt, och klassade ned Sverige ned ett par grader. Den officiella förklaringen gick ut på att Sverige hade en alltför liten folkmängd för att kunna behålla

 
Karl den tolftes knappa knapprad hade inte ännu stigit honom i huvudet

stormaktstatus enligt internationellt godkända stormaktsprestanda. Därutöver kunde Sverige inte redovisa för tillräckligt stora financiella medel till försörjandet av stormaktskommiténs dyra levdasvanor, som man brukar alltid se till först inom vår europeiska famiglia i äkta syditaliensk stil alla napoletana.

Nedåt för bärsärkarnaRedigera

Alltså skulle Sverige mista sin status, och återgå till alleuropeisk skytteliga som ett land bland alla länder. Ryssland skulle få Sveriges plats, vilket ryssarna omedelbart tackade för sig och kallade hem sin tsar Peter från Holland där han hade varit på skeppbyggarkurs i några år incognito. Han kom med hela nybyggda ryska barkflottan i fickorna, och började med vattenlekar vid Svarta Havet och Östersjön fast han borde ha byggt stormakt.

Sverige går bärsärk igenRedigera

Svensk protest kom snart i form av nytt skyttelag som med kungen själv i spetsen ledde sitt intåg på europeiska artillerist- och musketörevenemang där de skulle återta det borttagna stormaktstatuset med tesked besked. Kungen som var musikalisk tyckte särskilt om kanonernas unisona allsång, vilket han uttryckte med att säga sig aldrig mer lyssna till någon annan sorts musik än denna. Han tog med sig riktigt många kanoner för att kunna lyssna till musik närsomhelst han ville.

Kaffepaus mitt i kampanjenRedigera

Då han kom till sultanens inhemska hemska sfärer i sydliga delar av kontinenten, fick hans fina näsa vittring om något ingen svensk näsa aldrig någonsin förnimmat: här luktar det ... kaffe, ja, det ska vi kalla det, och inte mocca som mameluckerna själva säger om sin brunsvarta tjocka dryck som tillreds i kopparpannor, inte deras egna pannor, utan sådana som man har vatten i och sedan förser med härligt doftande pulver som mals av halvbrända bönor.

Kungen stannade ett bra tag hos sultanen och fikandet tycktes aldrig ta slut. En gång var det dock nära, och kungen sägs ha druckit sitt andra glas vin någonsin i brist på gott kaffe. Han var nära att sätta det i vrångstrupen.

Hemåt igenRedigera

På återresan hem genom bla kontinentens fd svenska besittningar kunde han bara konstatera att hans rike som varit utan like krympt i den stora internationella tvättmaskinen där alla stormakter luttrades med tiden till ett ickekontinentalt nordiskt genomsnittsland det en gång varit. Men till sin glädje fann han att även dansken fått ordentligt på näsan. Trots att kungen allra helst hade rest till Stockholm och tagit emot folkets hyllningar med det sedvanliga äggkastandet fick elaka ligister honom att styra kosan mot Norge, där det hade varit kuppförsök som det sades.

Den magiska byxknappenRedigera

Sittande i sin limousin med frun bredvid sig kunde han inte se att bakom honom fanns en skarpskytt i ett fönsterglugg i en förrådsbyggnad för skolböcker. Så spände han sig extra att kunna luta bakåt i vagnen, och plötsligt lossnade en byxknapp som slungades av hängslens spänst med ljusets hastighet mot hans tinning som krossades och kungen befann sig i Valhalla

 
En typisk gylfknapp från Karl XIIs tid.

innan han kunde veta ordet av. I detaljstriden om knappens inskomstvinkel och ursprungsland vinklas det fram och tillbaka om än i dag. Snacka om knapphandel. Rätt utvinklat. Lokala myndigheter tröstade den förgäves väntande tornvakten med att lugna honom, det kommer säkert någon passande objekt senare om han orkar vänta tillräckligt länge.

AftermathRedigera

1700-talet var sammanfattningsvis en tid av tillbakagång för landet jämfört med 1600-talet som var tid av expansion, och det svenska levnadsutrymmet växte ordentligt. Tillsammans kunde dessa två sekel göra Sverige neutralt i och med att de neutraliserare varandras historiska effekt. Detta kan vara orsaken till dagens hyckleristiska strävan efter neutralitet i de internationella sammanhang där Sverige är engagerad.

Denna teatrala sätt att föra diplomati fick ännu en Gustav, nämligen Gustav III till att göra dramatik till vardagsmat även för sitt husfolk på Gripsholms slott, som han hyrt av Bo Jonsson Grips arvingar till sina dramaturgiska undersökningar. Till och med tornen inreddes om för att bli teaterlokaler och kanonerna skickades till Navarone. Den största teatern finns i dag bevarad på Helgandsholmen i Stockholm, och visar samma pjäs fyra år i rad för att sen byta till nytt, som dock är detsamma som det förra fast i modern tappning. Eller så körs det i repriser.

Musiken omformades tillbaka i sin ursprungliga form efter kanonerna tystnat, och C.M. Beethoven Bellman fick bli kunglig klockslagare. Med klassisk-romantiska inslag skrev han de första svenska symfonierna, sk epistler tillsammans med en gammal sjöman som bott länge i sin båt, och nu åkt på grund i Fyrisån då han fått veta att översvämningen var överhuvudtaget över. Med kristallen den fina i handen kunde han se fjäriln vingad flyga i Haga och lyssna till drottningsholmsk musik.

Carl von Linné upptäckte lapparna, och klädd i lappkostym koketterade runt i Europa för att förbrylla ännu mer än med sina alldeles ofattbara botaniska idér. Med detta sydde han ihop alla världens växter till ett enda gigantiskt lapptäcke.

Tiden banade dock för katastrof. På en av många kungliga maskerader skulle en grupp nätpiratister uppträda och visa sina virtuella konster.

 
Maskerna som kungen använde sig av på officiella mottagningar av utländska diplomater.

Men när en av dem skulle skjuta mot hans majestät i slutscenen glömde man att spara innan det. Det vanliga CTRL-S fungerade inte. Till råga på allt hade någon av misstag bytt ut färgkulorna mot riktiga. Inget kunde göras. Alla tappade masken. Gustav III dog pga bristande säkerhet i nationell tjänst. Det kan gå hur som helst om man slarvar då man spelar IRL. Vilket man gör hela tiden. Där ser man.

Landet utvecklasRedigera

1800-taletRedigera

Invecklat utvecklatRedigera

1800-talet började egentligen först 1810, men det var ju redan en tradition i Sverige att missa de första åren av nytt sekel. Industrialisering uppfanns i Folkmonarkin då alla tiders första fabrik, urfabriken grundades. I den tillverkades bla ur men inte kyrkklockor. En ny svampart genmanipulerades fram i Sverige, och kungen blev så förtjust i svampens inte så små hallusinatoriska effekt, att han lät kalla den efter sig. Han hade ju själv varit tvingad att bli Sveriges kung fast helst hade han blivit överbefälhavare i den franska armén. Så visst var det skäl nog att försöka komma undan verkligheten al fungi.

Vid det här laget kom Sverige i olag med ryssen pga fransk intrigering bakom ryggen. Uppfinnaren av Napoléon-cognac ville inte ha svensk akvavit i sina affärer och bad ryssen att skölja bort svensk inverkan med rysk vodka som denna vätska väl skulle passa till. Sverige ville dock behålla sin nyförvärvda neutralitet eftet aftermath av förra seklet till varje pris även om priserna steg inflatoriskt.

Konflikten var snart ett faktum.

Ryssen kunde bemanna alla svenska östliga vattentäktområden efter föga motstånd och trupperna kallades hem av tczsaren först de upnått målet vid Ryssån i Norrland i denna alla tiders första orienteringstävling med internationellt deltagande. Senare skulle den ryska sjunk-flottan ursäkta sitt intrång i svensk akvavit med att hävda ha haft fel i kompassen.

Eftersom korruptionen var vida utspridd i administrationen och enskilda tjänstemän tog mutor i regel även mitt i natten kom Sveriges ständer till ett beslut som skulle ha långdragna konsekvenser i många andra länder också. Det skapades ett system för att kontrollera riksdag och tjänstemännens förehavanden i utövandet av sitt ämbete. Detta blev JO, justitieombudet, som skulle hålla koll på korruptionen. Andra ombud kom till undan för undan. Att vissa länder inte utvecklat ett ombudssystem än i dag beror naturligtvis på att korruption överhuvudtaget inte förekommer i dessa länder. Det är något de inte ens hört talas om. Sveriges exempel följdes dock av många som fick dåligt samvete för sitt agerande med medborgarnas rättigheter, och systemet spreds ut. Men t.ex. i Ryssland togs det aldrig i bruk emedan det fanns inget skäl, landet hade ju ingen form av korruption och tillhörde det icke-korrupterade ländernas allians där alla marxerade i samma takt.

Långsynt politikRedigera

I Valhalla såg Birger Magnusson med förtvivlan hur hans med möda erövrade östra rikshalva skiljdes från moderlandet, som kuvat sitt storfurstendöme på resurser så framgångrikt under flera hundra år. Varifrån skulle man nu få tillräckligt med kanonmat och annat nödvändigt om det ska krigas? Det egna var ju även det brist på. Alltså skulle neutraliteten bli slagordet. Låter förnuftigt, sa Gustav och gnuggade sitt röda skägg (Fan, din jäkla bitska räv!). Detta har sin inverkan i dagens politiska aktivitet. Sverige har inte deltagit i något internationellt politiskt block, även om konspiratörer finns i landet. Det folkungska lejonet dog ut och en ny art immigrerade i Sverige, ett gulblårandigt kattdjur. Om detta senare.

Teknik och vetenskapRedigera

I filmvärlden uppskattades de svenska insatserna stort och Sverige fick sin första Oskar ganska snart efter svamparnas riddare lagt benen i kors. Den stora semällen kom dock då Nobelpriset uppfanns. De första exemplaren detonerade dock för ofta, och uppfinningen grävdes ner i marken, var den sprängde sid fram igen. I Siam hade det uppfunnits en dubbelmänniska som med sin dubbla intelligens föreslog att den hetlevrade Alfreds pris skulle användas till att röja svårtillgänglig terräng. Ångmaskinen ersatte PohlmanPolhemshjulet i kraftöverföring, något men inte ångrade sig, och bröderna Ericson, jag menar Eriksson propellerade fram teknisk uppfinning efter annan. Dock pga fel i ritningarna grävde Eriksson d.ä. i en kyrkogård en grav för lång, och kom till slut till sin stora förvåning till råga på allt till Göta älv.

Ny form av arbetsfördelning kom till då skiftnyckeln uppfanns, och man började arbeta i skift. Denna metod kritiserades dock hårt av industrimaskinernas riksförening då dessa ej fick någon ro alls tack vare att människorna avlöste varandra vid skiftskifte, och maskinerna pressades dygnet runt ut på all must utan tillgång till paus o vila. Deras enda chans blev att paja så ofta som möjligt. Skiftnyckeln bannlystes av maskinerna men än i dag finns det såna i verktygslådor.

Syrligt, sa rävenRedigera

Efter segdragna experiment och internationella strapatser kunde C.W. von Scheele uppfinna syret på 1820-talet, och hela världen kunde pusta ut, för nu kunde man andas fritt och slapp kippa efter andan pga syrebrist. Vissa kretsar tog en syrlig inställning, men detta är vanligt i vetenskapliga sammanhang, för det finns alltid forskare som påstår sig ha varit först med det ena och det andra, ut och in, upp och ned. Du kan åka ned till Köping, Sveriges en gång tråkigaste stad, och beskåda von Scheeles staty i en annan del av staden där han beundrar sin första syremolekyl i ett rör. Illasinnade tungor vill göra gällande att han var professor i Uppsala, men detta är rena lögner.

Metallurgiska effekterRedigera

Järnåldern släppte inte sitt grepp om Sverige utan kom igen i form av statliga järnvägar från 1860-talet och vidare. Detta kom att förebygga dagens bilism ända tills bilen uppfanns. Av konditionen att bedöma är de svenska järnvägarna dock från den tidigare järnåldern. Några av dessa tidiga järnbanor har redan rostat bort alldeles totalt, och på banvallarna finns moderna kommunikationer, såsom cykelleder i Bergslagen på den forna KURJ-banan.

Minoritetsgruppen kirinernaRedigera

Sveriges regering mörkade detta länge, ända fram till 2003 faktiskt. Men här ska sanningen visas! År 1804 kom en bananbåt från ett okänt land in i Göteborgs hamn. Göteborgarna frågade:”vilka politiker är det nu?” Men så blev dom så jäääääääävla besvikna jag mena vafan ha vi gjort er?! Förlåt för utbrottet men nu fortsätter vi. Först var kirinerna välkomna innan svenskarna förstod att vi har liiiiiite högre IQ. Så svenskarna(vafan det är ju bra men skit fucking i) så vi blev fucking förföljda av Sveriges kung som ALDRIG varit utanför slottets gränser(faktiskt så var fönster förbjudna, eftersom att han kan ju se världen då! Detta trodde man kunde vara farligt för en kung! Wtf!). Detta pågick ända fram till 1849 då USA, supermakten, skickade bud som berättade att ett folk med såååå hög IQ borde ÄGA fabrikerna, och ja,. Sedan fick vi jobba i fabrikerna och gruvorna eller nåt. Eller nånstans och få kolera eller TBC, resten lämnar jag över till 1900-talet, då invandringen satte fart på riktigt.

1900-taletRedigera

InledningRedigera

Nytt sekel kom som vanligt, men denna gång var Sverige inte sedvanligt i efterkälken, utan med i tiden. Europa hamnade snart i nationellt övermod i de flesta länderna, men Sverige behövde det inte mer, för här var detta fenomen ett gammalt begrepp. I lugnan ro kunde landet förskansa sig nu mot objudna utländska turister och annat som kunde hota det växande svenska folkdaghemmet. Europeiska länder deltog ivrigt i sin största internationella skarpskytteturnering på kontinental nivå som hade sin förebild i amerikanska superstars of wrestling mellan nord- och sydstatliga parter under senare hälften av 1800-talet då man talade speciellt för frigivningen av slavar. Slaviska folk gladdes åt detta.

Sverige hade nog med trofér så man anmälde sig aldrig i turneringen. Dessutom hade man enbart farkost som manövrerade på vattenytan och inga sjunk-skepp som var det nya seklets stora fenomen fast man hade nog världens äldsta sjunk-skepp i regalskeppet Wasa. Alla parter tröttnade dock på turnén efter några år då inget nytt kom från västfronten.

ReprisRedigera

Även under revanschturneringen efter ett par decennier hoppades Sverige kunna vara enbart åskådare men denna förhoppning gick i kras i och med att de ryska imperialisternas anfall på det gamla storfurstendömet i öster samt förrädarkälkborgerliga samarbetet med Nassetyskland från Norge på Danmarks sida splittrade de egna raderna något. Det fanns vissa tecken på sympatisatörer av amerikansk militärmusik i landet också. Med jazziga inslag kunde de svenska musikerna uppmuntra varandra att stå ut med omvärldens fasoner med bla Povel Ramels sömniga serenader.

Tiga är guld, snacka silverRedigera

Då upptäckte man en ny djurart i de stora outforskade svenska vildmarkerna, en tiger som tiger. Med sina gulblå ränder förmådde odjuret ersätta folkungalejonet som rikssymbol och ersatte den tidigare vanliga nonchalanta och slappa öppenheten med nytt slagord, tiga är guld, handla med tysken ger silver.

LandskampRedigera

Nassetyskland snodde Finlands och Sveriges ö Åland som Sverige och Finland alltid bråkar om i sina återkommande landskamper.

 
Ålands och döpte om det till Na Zialand tidigare fas och dess föregångare vilka var:

     Eurasien
     Pangaea
     Pannotia
     Rodinia
     Columbia
     Kenorland
     Ur

Traditionen forstätter än årligen i augusti månad. Svenskarna brukar vinna, för om de kommer i ledning i loppet av ett lopp, öppnar de en burk med surströmming, och de andra måste hålla sig i näsan, vilket gör att de inte mera kan prestera sitt bästa då balansen rubbas i och med att ena handen fastnar i vindklyvaren. För att inte tala om den kemiska inverkan om de andra råkar inandas den minsta kvantitet luft med den härliga doften av burkens innehåll.

Snacka om taktik i sportdiplomati. Detta tvingade Folkmonarkin att föra en pragmatisk politik visavi omvärlden. Till slut tog Finland ön Nasseåland från Nassetyskland och döpte tillbaka ön till Åland. Men Sverige ville fortfarande ha ön för att kunna installera en teleskop med vilken man kunde granska hur de forntida svenska besittningarna i Baltikum sköttes av sin nya innehavare. På grund av Finlands och Sveriges dueller ligger öns öde i ödesdigra händer. Ålänningarna själva bryr sig inte ett dugg om detta för de har Nationalistforbundet bakom sig i sitt krav på självständighet och egen konung samt anslag till budget från dessa båda länder som kuvat öriket på fisk i långa tider. De hade ju kunnat sko engelsmännen i kappsegling runt öarna även om deras dåvarande ryska lagledare hoppat av och simmat tillbaka till st Petersburg mitt i turneringen en gång under förra seklet. Engelsmännen hade skänkt massor med kanonkulor i present i brist på bättre, då det samtidigt pågick kriminella olympiska aktiviteter i Ryssland. Därför äro de åländska öarna så kända, och hela ön är ökänd.

Nyare episoderRedigera

Efter prisutdelningen som arrangerats av Folkmonarkin i Nürnburgerring gjordes flera reformer inom arbetsmarknads- och socialpolitiken i Sverige. Den ekonomiska högkonjunkturen under dessa år gjorde att många kunde ta del av en stigande levnadsstandard. Sverige hade ju hela tiden då andra höll på att försöka utklassa varandra byggt ett system för materialistisk uppväxt som skulle gynna alla i folkhemmet. Så snuttigt. Detta var Sveriges syn på utopin som kommunisterna redan drömt om. År 1969 hotade USA med hjälp av Danmark att sno Grönland och Färöarna från Norge, och Sverige hjälpte Danmark trots att det var dags för eftermiddagsfika för tillfället i Sverige. USA ville ha Island och Island som förskansade sig bakom sina vulkaner, vilka eldades för att kunna åstadkomma ett skyddande röktäcke. Till slut tog de emot hjälp från Sverige, Norge och Danmark mot USA. Danmark tog tillbaka 1972 Grönland från USA med hjälp av Sverige, ett Sverige som bara tre år tidigare hjälpt Danmark att ta tillbaka Grönland från USA. Dessa små händelser gjorde att man uppdaterade skolböckerna i historia ungefär varje vecka.

Modern svensk politikRedigera

Sverige genomgick sin största politiska reform i och med att det gamla goda slagordet plikten framför allt byttes ut mot det mer aktuella med Sverige i tiden. Till och med hovet såg detta med blida ögon då man nu slapp att bli besvärad med varje minsta fjuttiga bokstavsändring i lagstiftningen.

Den svenska säkerhetspolitiken byggde på att alliansfriheten i fredstid skulle stärka neutraliteten vid turneringar. Ett exempel på detta är Folkrepublikens ståndaktiga hållning gäntemot de ärkereaktionära infiltratörerna från NATO. Denna infiltration hindrade inte generalsekreterare Olof Palme, räven som slank ur G.Wasas mun till slut från att driva en lyckad offensiv utrikespolitik med kritik mot Vietnamkriget och apartheid i Sydafrika. Palmes privata örlogsflotta i Harpsund hade ekat i många länder, och dess slagkraft fruktades lika mycket som de svenska kanonerna under tidigare århundraden. Varje gång Palme förhandlade med utländska diplomater om svenska angelägenheter i respektive land var ekan hisnande nära att kapsejsa om Palmes synpunkter ifrågasattes. Det sägs att man hade sett krokodiler där också. Och flodhäst i vardagsrummet. Om man hamnade i vattnet kunde man

 
De flesta kan inte tänka längre än sin egen näsa, vilket ger dessa herrar ett klart försprång.

dock förhandla på svenska flytande fast arma diplomater kanske inte kunnat ett ord innan dess. Detta är rykten och ont prat , Bildtligt talat alltså.

Energiskt om energinRedigera

Under 1970-talet försämrades inte ekonomin - trots otaliga påståenden från kontrarevolutionära kapitalister att så var fallet - och energifrågan blev aktuell. Oljan skulle ta slut, och många fyllde sina badkar med denna geggamoja i rädslan för att inte längre kunna åka bil till brevlådan om bensinen tog slut i världen. Hur skulle man då kunna läsa om att oljan tagit slut om man inte kunde åka ut och hämta tidnignen? Folkrepresentanternas handlingskraft ledde till att riksdagen beslutade att inga fler kärnkraftverk skulle byggas. Detta skulla visa sig vara ett oklokt beslut, för sen skulle man vara tvungen att importera antingen el från Norge eller gas från Ryssland eller billig arbetskraft från andra länder. Alltså skulle det bli en dyr lösning. Ett alternativ kunde vara uppfinnandet av sopbilen, för sopor är en mycket rik och återproduktiv naturresurs i Sverige. Än i dag letar man efter gas och olja på svensk mark. I Siljansringen upptäcktes ett stort gasfynd, men det hade sinat innan man borrat sig fram. Tydligen hade antingen kineser eller norrmän redan hunnit tömma ut allt. Problemet med rättigheterna är en stor tvistfråga för det finns inga avtal om hur djupt marken hör till landet ovanpå.

Historiska historierRedigera

Genom Berlinmurens fall år 1989 kom det till en omprövning av den svenska alliansfriheten som ledde till att politbyrån omskolades. År 1992 avslutades snöbollskriget i fjällen mellan Sverige och Finland, och ett fredsfördrag undertecknades 1993. År 1995 inträdde Sverige som den ledande parten i EU, och skapar fortfarande fred och välstånd världen över under den exemplariske generalsekreteraren och landsfadern Görans, vår egen personliga Perssons ledarskap, som dock ersattes med nyare och mera tidsenligt regimen efter sedvanligt gästabud på slottet, dock ej i Nyköping denna gång...

Strax efter att Frederik Reinfeldt gjorde statskupp 2006 meddelade han att Sverige under det närmaste året skall börja kallas för "Rein-fältet" och platta till hela landet så det blir en åker. Annars skulle Centerpartiet inte gått med på att vara i alliansen. År 2007 verkställdes beslutet.


Vi ser fram emot framtiden med blick i historien i väntan på utopistiska scener som komma skall.