Du har förlorat. Du går hem utan någonting i fickorna.