Senapsgas är en biprodukt av korvgas, som vid sidan av ketchupgas är en av Afganistans viktigaste exportprodukter. Molekylerna ser ut som en lång korv, vilket gör att gasen attraheras till amorfa kristaller av korvgas, så kallade korvar, genom formantstrålning. Vid denna adhesion reagerar senapsgasen tekniskt med korvkristallerna, och bildar små röda droppar av ketchupgas som vidhäftar platta ytor.