Sär skrivning kallas det när sär skole barn för söker skriva. Det är ett något ålder domligt ut tryck då ordet sär skole barn idag av många anses ned sätt ande, och de politiskt korrekta ser gärna att man säger Text av mentalt hand i kappad in divid i stället, men som i fallet med neger bollar får snäll het och med känsla ofta stryka på foten för språk liga traditioner.

Sär skrivande för fattareRedigera

Ett fler tal sär barn har blivit mycket kända och om tyckta för fattare trots sina hand i kapp. Tyvärr talar ing en av dem svenska.

Berömda sär skrifterRedigera

Uni versums ödeRedigera

Lyckligt vis kommer sär skrivningarna tvivel aktigt att or saka världens under gång efter som de sprider dum het med expo nentiell hastig het som till slut kommer att över svämma varje mole kyl i uni vers um så att de sprick er el ler vis snar el ler möjligen av stannar sin atom i ska rörelse.

Se ävenRedigera