Psyklopedin:Årsdagar/februari 7

Den afrikanska diktatorn Elon Musk flyttar till Mars.