Psyklopedin:Årsdagar/december 22

Denna dag är 2 dagar innan Jul. Butikerna tjänar mer än på hela året. BR har öppet dygnet runt.