Psyklopedin:Årsdagar/december 21

21 december 1984 lyssnade Göran Persson på emomusik.