Orchland är en republik belägen på en liten ö i Indiska Oceanen. Orchland är Orchernas hemland. Orchland hade vid 2005 års folkräkning 15 000 000 invånare. Huvudspråket är orchiska. På orchiska heter orchland "Ürchlandtija". Huvudstad är Ürchur, som 2005 hade 2 000 000 invånare. En annan viktig ort är "Ürcha".

HistoriaRedigera

Så började OrchhatetRedigera

Flera miljarder år före kristi födelse kolliderade Planeten Y med en liten asteroid. Asteroiden, som befolkades av Orcher, kom ur sin bana och Orcherna började dö då den lilla asteroiden drev genom rymden. Några överlevde, även om hela samhällssystemet, som tidigare varit högt civiliserat slogs ut och de överlevande Orcherna och deras kommande släktingar utvecklades nu ungefär som människorna på stenåldern. År 250 efter Kristus kom asteroiden in i Solsystemet och året därpå drogs asteroiden in i Jordens atmosfär, och störtade rakt ner i Indiska Oceanen, långt bort från närmaste landområde. Asteroiden hade därmed blivit en ö i vattnet.

År 300 efter Kristus byggde sig en Orchfamilj en roddbåt och rådde iväg i den för att skaffa nya kontakter. Efter en våldsam storm ute på Atlanten blev de skeppsbrutna och spolades upp på Englands södra strand. De försökte skaffa kontakter med engelsmännen, och lära sig engelska. Orchiska köpmän reste runt i världen. Orcherna såg ut att lyckas, tills en dag i maj år 342 då en människounge i Varanasi blev rädd för en orch, eftersom han tyckte han såg ut som Freddy Kreuger. Människoungen var rädd för att bli slagen av orchen. Därefter gick han till sitt gäng, och uppmanade dem att reta, slå och även på andra vis mobba orchen för hans utseende. Detta ledde till en fajt mellan mobbarna och orchen, vilken orchen vann. Dock gav denna strid ett rykte för hela orch-rasen om att de var mycket våldsamma.

ModerniseringRedigera

En liten modernisering började märkas i mitten av 1870-talet. 1895 års konstitution inskränkte kungamakten, och etablerade en konstitutionell monarki. Allmän rösträtt infördes, och 1898 hölls de första fria valen.

MobbningRedigera

Orchiska invandrare blev diskriminerade i andra länder. Många länder hade dåliga diplomatiska förbindelser med Orchland. I Storbritannien förekom "Orchmobbning" som skolämne på de högre skolorna under åren 1920-2005.

World Anti Orch CongressRedigera

På den internationella kongressen "World Anti Orch Congress" i Spanien i oktober 1985 enades flertalet länder att lova varandra att inte handla med Orchland. Avtalet, "General Agreement Against the Orchs", upphörde först i oktober 2005.

Orchiska revolutionenRedigera

Genom en revolt i oktober 1986 avskaffades monarkin där fanatiska revolutionärer mördade hela kungafamiljen. Revolutionärerna försvann sedan från Orchland. En republik utropades av de övriga orcherna, och parlamentet delades upp i fyra kamrar, med barnkammaren som den mest kända. 2005 kom det fram att mördarna inte var Orcher, utan klätt ut sig för att framställa orcher som våldsamma. Orcherna ville själva bara byta statsskic, men inte med våld.

Orchland angripsRedigera

juldagen den 25 december 1993 utsattes Orchland för ett flera timmars långt flyganfall av USA. Mycket förstördes, men folk han springa ner och gömma sig i skyddsrummen. USA:s federala regering förklarade att USA bombade Orchland för att de "kände för det". Orchland krävde att USA betalade reparationerna av Orchland, och hotade att dra tvisten inför internationella domstolen. USA hotade då att bomba Orchland en gång till, och därför hände inget mer.

Orchland på 2000-taletRedigera

Kring 2005 blev Orcher allt mer accepterade, och andra länder ser Orchland som ett "trevligt land", och som ett turistmål. Nu besöks landet av 30 miljoner besökare varje år för bla naturen havet kulturen arkitekturen och naturligtvis alla moskéer som finns i landet.

GeografiRedigera

KlimatRedigera

I Orchland är det varmt, och Orchland har börjat marknadsföras som turistmål. Det skulle inte ha gått tidigare, då folk var rädda för att bli ihjälslagna av Orcherna.

StatsskickRedigera

Parlamentet har sitt ursprung i det så kallade, "Orchtinget", som hölls första gången år 1200. 1895 invigdes nuvarande parlamentsbyggnaden. Sedan 1986 har parlamentet två kamrar. Första kammaren väljs av folket och andra kammaren. Andra kammaren väljs av första kammaren.

PolitikRedigera

Det politiska livet domineras av två partier, "Rödorcherna" och "Blåorcherna".

PolisväsenRedigera

Polisen brukar sitta på polisstationen och fika, och struntar oftast i att rycka ut då det blir bråk. Men bråk blir det sällan, De flesta Orcher älskar fred, och skulle aldrig ta till vapen.

DemografiRedigera

Folk bor längsmed kusterna. 99% är muslimska orcher. Islamofobi är en stor förklaring till diskriminering mot orcherna.

EkonomiRedigera

De ekonomiska problem som Orchland alltid fått brottas med, även i högkonjunktur, började under 2005 gå mot sitt slut. Valutan är Orchu, och infördes 1898.

InfrastrukturRedigera

FlygRedigera

Orchland har bara en flygplats, och den finns i Ürchur och invigdes 2005 då flygbolaget "Orch Airways" grundade.

JärnvägarRedigera

Den första och enda järnvägen i Orchland, sträckan Ürchur-Orcha, invigdes den 1 september 1893. Järnvägen elektrifierades 1927.

SjöfartRedigera

Ürchur är den stora hamnstaden.

TelefoniRedigera

Mobiltelefoner börjar bli vanliga i Orchland.

VägarRedigera

Första motorvägen, sträckan Ürchur-Orcha, öppnades den 1 juni 1999.

Administrativ indelningRedigera

Orchland är indelat i 12 distrikt och 200 minidistrikt.

KulturRedigera

MusikRedigera

Dansbandet "Orchz" har sedan starten 1972 haft stora framgångar i Orchland. Varje år hålls Orchvision Song Contest.

SportRedigera

Då Internationella Olympiska kommittén avslog vid bilandet 1894 Orchlands medlemskapsansökan. Först den 1 augusti 2006 tilläts Orchland gå med. Populära sporter i Orchland är basket, fotboll och volleyboll. Goatse var förbjudet i Orchland åren 1955-2005.

UtbldningRedigera

1801 infördes en allmän, avgiftsfri och obligatorisk 6-årig folkskola för alla Orchbarn i åldern 6-12 år. Därefter fanns frivilliga läroverk, som det kostade pengar att gå i. 2005 blev läroverket gratis och obligatoriskt, skolplikten utökades till 18 års ålder.

MassmedierRedigera

Skvallerinspirerade nyhetstidningen "Orchland Today" grundades 1881. Den statliga radiostationen Radio Orchland startade 1926 och inledde då radiosändningar. TV-sändningar inleddes först 2003. Idag finns Orchland State Television och Television for all orchs.

Internationella relationerRedigera

1920 nekades Orchland att få vara med i NF. 1946 ansökte Orchland om medlemskap i FN, men tilläts inträda först 2007. Då Internationella Olympiska kommittén avslog vid bilandet 1894 Orchlands medlemskapsansökan. Först den 13 september 2006 tilläts Orchland gå med.

SverigeRedigera

Den 6 juni 1975 beslöt den svenska riksdagen att vem som helst i Sverige med stöd av svensk lag fick döda hur många orcher man vill. Orchland protesterade.

"Fyra Orcher & en Orchinna" var en thrash metal-sång från 1987 av Lotta Engberg. Lärdes ut i förskolorna i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, och handlar om att se på livet ungefär som ett videospel som går ut på att skjuta ner varenda Orch man ser. Sången döptes i maj 1987 om till "Orchaloo" sedan Orchlands ambassadör lämnat in en protestnot till Sveriges regering om vad som skulle hända om den spelades på Svensktoppen: Sverige skulle utsättas för sprängdåd utförda av Orchterrorister, betalada av Orchlands regering. Det är mycket ovanligt att Orcher är så här elaka i verkligheten, och 2005 avslöjade organisationen "Anti-Orchs" att det var de som skickade brevet, och påstod sig vara Orchlands Sverige-ambassadör. Det var detta som ledde till att Orcherna började bli alltmer accepterade av omvärlden.

Den 1 juli 2005 upphörde de 1975 införda skottpengarna på orcher i Sverige att gälla. Orchland och Sverige återupptog de diplomatiska förbindelserna.