Norrköping [Norrtjaäping] är en stackars blöt stad som ofta dränks av en massa vatten, så att invånarna ådragit sig en sjukdom som gör att tungan svullnar upp så att ingen vokal blir rätt. Den främsta egenheten hos Norrköpingsborna är deras historiskt befästa förkärlek för dofter (eller snarare stanker) som normalt funtade människor skulle uppfatta som kräkningsframkallande. I forna sekler manifesterades detta som färgningsfabriker vari folk som arbetade fick en oerhört sur stank, varvid Norrköpingsborna fick namnet "surbullar". Norrköping är en av de få städer i världen där reningsverket ligger ganska nära centrum av staden. På Malmölandet, som definitivt inte ligger nära Malmö, har Norrköpingspolitikerna framodlat en massa kemiska fabriker som utsänder stank och orenligheter till Norrköpingsbornas förnöjelse.

SporterRedigera

På sommaren anordnar Norrköpingsborna de speciella sporterna gyttjebrottning i träskdy, Europamästerskap i brakfisar (endast Norrköpingsbor har någonsin deltagit), och hejdundrande surströmmingsfester.

En annan populär sport i Norrköping är att slå knut på sin egen tunga genom att försöka tala svenska. Denna sport tilldrar sig stort humorintresse från äkta svenskar, som vandrar till Norrköping i långa karavaner för att njuta av partajet.

En annan specialitet för Norrköping är att årligen samlas på och sätta upp en massa stånd på en liten skitgata som ingen vet vad den heter, och däremellan samlas alla Norrköpingsbor och gnider sig mot varandra, under det att någon gastar i en högtalare och ironisk dragspelsmusik spelar i bakgrunden. Ingen utomstående begriper riktigt vad detta handlar om.

VänorterRedigera

Norrköping har även en vänort i Rhodesia med samma namn. Staden är känd för att vara det absolut värsta som någonsin skapats, Gudrun Af Schyman inräknat.