"Vadå oj?" - Gustav Vasa efter att Nisse Hult agerat frisör.

Nisse Hult, refererar till sex olika ledande personer i De Nya Profeternas Uppenbarade Läras Kyrka av Sista Tiden (DNPULKST), även i folkmun kallade Myrmidoner på grund av att de som tillägg till Bibeln och Mormons Bok har en egen bok som kallas Myrmidions Uppenbarelser. Nisse Hult är i sammanhanget profet (oftast) över DNPULKST:

  • Nisse Hult den Äldre, pappa till Nisse Hult den Yngre,
  • Nisse Hult den Yngre, son till Nisse Hult den Äldre,
  • Nisse Hult III, son till Nisse Hult den Yngre,
  • Nisse Hult 4A, son till Nisse Hult III,
  • Nisse Hult 4B, andre son till Nisse Hult den Yngre,
  • Nisse Hult 4C, påstådd oäkta son till Nisse Hult III.

Exempel.jpg

Nisse Hult den ÄldreRedigera

Nisse Hult var en vettig och förnuftig man ända tills hans fru slog honom i skallen med en stekpanna, varefter han inte var sig riktigt lik. Nisse Hult uppfann även internet

Före stekpannanRedigera

Förmanade han sin son Nisse den Yngre att inte ljuga när prästen hörde på, och inte hålla på med att hitta på spådomar och skriva nya biblar så där.

Vid stekpannanRedigera

Nisse var en kväll ute med sina kompisar och gick ner till byn, men det bar sig inte bättre efter ett par öl, att han ramlade och stukade foten, så att han kunde ta sig hem endast långsamt på stigen till sin lilla bondstuga. Hemma stog Stina och lagade mat och blev allt argare och allt misstänksammare, och trodde att Nisse gick till den där "lösaktiga änkan" på andra sidan byn. När Nisse till slut kom hem, var hon på ett hiskeligt humör. Exakt vad som hände minns varken Stina eller Nisse, bägge vaknade med rejäla bulor, men Nisse var sig inte riktigt lik därefter.

Efter stekpannanRedigera

Var Nisse en fanatisk galning, som trodde på litet vad som helst som man tutade i honom, helst om man också bjöd honom på litet öl.

Nisse Hult den YngreRedigera

Nisse den Yngre var en spjuver med stor fantasi, han var dessutom mycket vänsäll och kunde dra de mest fantastiska historier, och var därför mycket populär bland kompisar, särskilt på fester. Hans vänner Björn Andersson, Åke Skoog, Evald Johansson och Bengt Kvist var hans närmaste och de höll alltid ihop och hittade på ofog. En viss sen Augustikväll satt de och pokulerade och sade att prästen var en gammal gubbsjuk gubbe som inte hade mycket att komma med trots att han dreglade så mycket över de unga konfirmandskorna, så de satt och hittade på heliga skrifter och gjorde en massa spådomar om framtiden där de satt. Nisse lovade då dyrt och heligt att han under en stubbe i skogen, sett steninristningar med magiska tecken genom ett hål som han hade sett med hjälp av en helig sten kallad UKKU, en sandsten som innehöll en fossil av en trilobit Paradoxus, någonting som Nisse förklarade var en stackars liten tomte som drunknat i Syndafloden.

Björn och Evald skrek, påverkade som de var av ölen, att nej det hade han visst inte gjort, Nisse, sett en sådan där steninristning i skogen. Men nu blev det prestigestrid där, så Nisse vägrade backa från sin utsaga, samtidigt som Björn och Evald började skrika litet för ljudligt, så att grannarna började klaga. Nisse blev emellertid "räddad av gong-gongen" som man brukar säga i boxning, genom att Björn och Evald stöpföll och somnade omedelbart, varefter de vaknade upp den tidiga morgonen därpå med en fruktansvärd baksmälla, som endast blev än värre när bägge yngel föreställde sig vad som väntade dem därhemma senare på dagen.

Nisse däremot, var fast besluten att bevisa sin tes, vad det än kosta måtte, så han gick in i skogen och letade reda på en sten som passade hans ändamål, började rista in mystiska tecken på denna, men så orkade han inte mer, så han kom på en som han tyckte genial idé: han skulle hävda att han hade en sten utan att ha någon, och han skulle förklara att han sett den genom sin magiska sten, som han hade i en hatt som han satt och stirrade på, samtidigt som han skrev av det budskap som han tyckte sig läsa genom denna sten.

Fortsatt utvecklingRedigera

Björn och Evald, som fått rejält med stryk av sina föräldrar, var nu ganska putt på auktoriteter, så de gick med på Nisses visioner bara för att djäklas med sina föräldrar. De hävdade att de också sett denna magiska inristning genom Nisses sten, och att man kunde hitta den på rätt plats i skogen om man bara hittade den och grävde tillräckligt djupt. En sammansvuren kväll med okända ingredienser men säkerligen i alla fall med papper och penna, satt de och skrev ihop en profetia de sade sig ha fått av ett uppenbarat skogstroll vid namn "Myrmidion", ett skogstroll som tagits till nåder av Jehova och nu tjänstgjorde som ängel. Detta skogstroll reciterade för de tre mycket uppbragta ynglen en fantastisk historia om kretinerna, som ursprungligen härstammade från Jarediter som tidigare utvandrat från Israel under Esras tid till det förlovade landet i väster. Av dessa Jarediter, fick Creti en uppenbarelse av själve "Fnyyk", en "djinn" som omskolats till ängel, att bege sig österut till havs i ett upp-och-ner-vänt ölkar, men först skulle Creti dricka upp innehållet i ölkaret.

Creti, hans familj och 400 slavar skulle på detta sätt ta sig över till Småland och där grunda en koloni bland skogstroll. Dessa kallades kretiner efter deras stora profet.

Myrmidions UppenbarelserRedigera

I övrigt behandlar Myrmidions Uppenbarelser mest krig mellan kretinerna och de ondskefulla pletinerna som var avfälliga kretiner, vars kropp långsamt morfade om till att alltmer likna formen av skogstroll på grund av deras fullkomligt obegripliga och i övrig oförklarade ondska. Den kretinska civilisationen sjönk då långsamt ihop som en illa tillagad sufflé, tills Jehova en dag fick nog och öppnade ett hål i marken och lät alla kretiner och alla spår av den kretinska civilisationen sugas ner i hålet och endast lämna kvar en stubbe som åminnelse i skogen. Myrmidion pekade ut stubben för Nisse, Björn och Evald och förklarade för dem vad som väntade om de inte gjorde som han sade.

Myrmidions Uppenbarelser används ofta som substitut för sömnpiller inom svensk psykiatri.

OmvändelsenRedigera

Åke tyckte att Nisse Hult nu hade gått för långt, och slutade umgås med Nisse och hans kompisar, men Bengt tyckte att idén var så kul så han beslöt sig för att delta med litet mer uppenbarelser, bland annat Apostlarnas bok, Fnyyk's första och andra brev till Ugbert, Muckler Fluggas visdom, och mycket annat som gjorde den lokala Laestadianska prästen "mäkta fergrommad". Bengt anslöt sig snabbt till läran, och efter att ha bjudit Nisse Hult den Äldre på några femmor, hade den nya läran nu fem medlemmar, vilken spred sig som en löpeld i socknen omkring Nissemåla.

Myrmidonismens spridningRedigera

Myrmidonerna, som den nya lärans anhängare kallades i trakten, blev en plåga för dem som inte underkastade sig. Förutom det irriterande i att de jämt och ständigt kastade sina händer upp i vädret och skrek till högre makter, så hade de för vana att trampa upp klöverängar och åkrar när de spontant kallade till frälsningsmöte på platser där de inte hade lov att uppehålla sig. De fick jämt och ständigt uppenbarelser, som mer ofta än inte, förblev oinfriade, och vanligt vettigt folk i trakten började gadda sig samman för att försöka fördriva lärans anhängare. Hults anhängare organiserade så en milis när de uppehöll sig i trakten av Svantemåla. En vacker dag i augusti, när solen lyste och skörden stog mogen och redo att bärgas in i ladorna, så utbröt således Svantemålakriget, på vilket följde Blodbadet i Svantemåla, någonting som den moderna tidens historiker brukar vilja förtränga, och i allmänhet säger inte har ägt rum.

SvantemålakrigetRedigera

Svantemålakriget började med att icke-myrmidonen Urban Lindskog slog Kalle myrmidonen Svensson på käften för att som det sades "ha tafsat på mitt fruntimmer". Det övergick mycket snabbt i ett hårt bankande mellan ett tiotals ansamlade icke-myrmidoner gentemot lika många myrmidoner meddelst kvastskaft och trästavar från en gärsgård, och eskalerade tills Åke Egonssom i Bengtsströmen slog ut en tand på Josef Andersson i Brömsum, så att det "blogade hiskeligen", såsom historien förtäljer oss. Ingen avled eller blev i övrigt nämnvärt skadad, men nämnde Josef blev av med en hörntand, därav blodbadet.

Bosättning i FlugetorpRedigera

Efter Svantemålakriget tvangs alla myrmidoner på flykten från Svantemåla, de bosatte sig först i Bjuvertorp, sedan i Ägermåla, i Bromstorp, i Gervum, i Ulgerum, försökte göra ett intåg i Å, men drevs av Å-invånarna på flykten till Flergerarp, sedan till Skogalund, Arestad, Fnygelrum, Bergetorp, Urgelby, Murkelstad och sist hamnade de i Flugetorp. Nisse Hult den Yngre var vid det här laget gift med Stina Berglund från Åtorp, men han gjorde den dumma dundertabben att samtidigt som han startade en bank byggd på luftfakturor, förföra frun till den andre bankägaren Are Lundqvist, varför han lyckades tajma en allmän uppgörelse gentemot sig själv från tre håll (frun Stina, Are, samt bankspararna) att sammanfalla i tiden. Nisse sågs därefter skrikande springa i riktning mot skogen, varefter han aldrig sågs levande mer. Han hittades därefter död, troligen hade han snubblat i skogen och slagit huvudet i en sten, men myrmidoner i allmänhet accepterar inte denna förklaring, utan hävdar att han blev mördad av ondskefulla skogstroll tillbakakomna från graven att hämnas på den gode profeten.

DNPULKST, RDNPULKST, DNPULKST(Knut Nilsson), m.fl.Redigera

Efter Nisse Hult den Yngres oväntade död, splittrades myrmidonrörelsen i en stor maktkamp, mellan många pretendenter på ledarskap efter Nisse Hult. En liten kontingent under Jakob Ström flydde fältet och vandrade under fruktansvärda vedermödor upp i Dalsland upp till Blomskog i Värmland, men under tiden han de bygga akvedukten i Dalsland. Dessa grundade i trakten av sin nygrundade stad Nissemåla rörelsen DNPULKST, förkortning för De Nya Profeternas Uppenbarade Läras Kyrka av Sista Tiden, där De Nya Profeterna naturligtvis syftar på Nisse Hult och Jakob Ström.

Stina Hult Berglund från Åtorp, födde så en son som fick heta Nisse Hult III. Denne hade ärvt sin farfars förstånd (oräknat stekpanna), så han tyckte mest att myrmidonismen var "ett stycke koko" som källorna citerar den 10-åriga grabben. Tyvärr slapp denne förnuftige pojke inte undan sin faders missgärningar, utan blev förföljd av en samling fanatiska myrmidoner som hävdade att Nisse III blivit utsedd till profet före sin faders konstiga död, något som Nisse III bestämt hävdade att han alls inte kunde minnas. Detta har i dessa reformerade myrmidoners ord kommit att heta: "Nisse III kände sig alldeles för ung, och osäker på det stora ansvar det innebar att vara profet". Den som dock gav sig först, var Nisse III som till sist, för att "få slut på tjatet", gick med på att bli profet. Han samlade därvid ihop ett antal myrmidoner i förskingringen, som sektat sig till 100:tals sekter men tröttnat på sina idiotiska ledares än mer idiotiska infall. Nisses rörelse kom att kallas reformerade myrmidoner vilket senare blev RDNPULKST, senare DNBHJKASA (ingen minns vad detta stod för), därefter DNPNL (de nya profeternas nya lära), sedan bara Gudssällskapet.

Av de senare galna sekterna kan nämnas DNPULKST(Knut Nilsson), där ledaren lät bygga ett tempel på en ö i en sjö som i sin tur låg på en ö i en större sjö, och där placerade han ett badkar i vilket han satte en tron i vilket han själv satt och blev fläktad med palmer av undersköna unga jungfrur klädda i lätt baddräkt under det att han intog druvor och frukter. Knut-Nilsson sekten dog ut, när Knut Nilsson en vacker dag dog av fettsot, 127 kilo som han då vägde, utan att ha utsett en efterträdare.

En annan sådan sekt var DNPULKST(Allan Kvist), som hade för vana att dansa med snokar så att de stackars djuren kräktes. DNPULKST(Allan Kvist) finns fortfarande kvar i trakten av Ytterlund, men det ryktas att djurskyddsmyndigheten har folk som går omkring där och spanar.

En mindre bemärkt sekt var DNPULKST Templet Fnyyks Ljus, som byggde ett tempel på en soptipp, något som de genom uppenbarelse hade kommit fram till var platsen för den stubbe där kretinerna sugits ner i jorden, något som resulterade i att sektmedlemmarna till 100% var allergiska mot alla möjliga saker. Sekten har idag 10 äldre medlemmar.

En mer bemärkt sekt var DNPULKST Östburgarnas Församling, vilka har totalt förkastat myrmidonismen och i stället bekänner sig till den medeltida munken Albrekt Späkarens budskap, ett budskap som den Rom-katolska kyrkan med bestämdhet hävdar aldrig någonsin har existerat. Denne påstådde munk skall alltså ha predikat självspäkning samt speciellt trohet mot budord 8 eller 9: "du skall tala sanning till varje pris", som Östburgarna formulerar det. De brukar därvid provokativt attackera vem som helst, speciellt begravningståg och sörjande, och skrika "Bögar", eller "Ni skall brinna i Helvete!". Alla andra DNPULKSTare förnekar med bestämdhet att Östburgarna härstammar från myrmidonismen eller Nisse Hult den Yngre på något sätt.