Någon är en anonym person eller föremål som vi inte vet vem det är. Ibland kan det finnas flera sådana, då kallas dem några. Någon brukar också döda människor. Någon är en farlig terrorist. Han är en hen.