Meningen med livet har varit en fråga som vi Homo Sapiens alltid burit på men aldrig fått något svar på. En professor i Skåne har nyligen upptäckt vad meningen är "man kommer ifrån inget och inget du skall åter bli"


MrE.jpg
Stop hand.png "JA' TYCK' SYNN' OM IDIOT'N SOM INT' FIX' 'N HÄR SK'T'N!" Stop hand.png
Någon, hjälp den här idiotiska sidan genom att skriva om den.
Och se till att den dricker sin mjölk också. Endast då kan den komma med i A-Laget.
  1. REDIRECT PsykCitat:Meningen med livet