Chefsideolog och livstidsdiktator Martin Timell.

Martintimellism är en politisk och religiös ideologi som är rådande på De Kungliga Brittiska Öarna samt i Martintimellien och Den Svenska Bananmonarkin. Den går i korthet ut på att Martin Timell är landets ledare, både i ett politiskt och religiöst perspektiv. Ja, vissa bedömare hävdar att man kan säga att ideologin bäst kan beskrivas som ett uttryck för Martin Timells obegränsade beundran för sig själv.

Martintimellismen propagerar också för att Timell har födelsedag varje dag, året runt.

Ideologins mottoRedigera

"All makt åt Martin Timell, vår beskyddare"