En av de infödda martintimellierna (till höger) trakterar sitt barndoms tungomål.

Martintimelliska är ett tungomål som främst talas på De Kungliga Brittiska Öarna och i Martintimellien.

På De Kungliga Brittiska Öarna är martintimelliska det andra officiella språket vid sidan om kvack-kvack.

Språket kännetecknas av stor volym och många snickeritekniska termer.

Typisk mening: denhejwjwjwnwb djkddjejekekekejekekeekekekekdkdkddkdkdkdkkdkdkkdkdkdkdkdkddkkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkkdkd ukuukkukukukukukukuukkukukukukukukuukukkuukkukuukukukkuukkukuk Martin Timell Aekekkeekekkekekekeekkekkeekdddkddddiidodidididildo doping