Denna mallen används för att signera osignerade inlägg i forum, diskussionssidor m.m.

{{Osignerad|Någon användare}}


Blir "Föregående osignerade inlägg skrevs av Någon användare (Användardiskussion | Bidrag)"