Som alternativ till denna mall kan Mall:Grammatik användas.