Magnusört är ett hallucinogent fruktansvärt knark avsett att fördärva mänskligheten och förbränna deras själar så att djävulen kan samla upp dessa och lägga in dem på hans favoritplan Helvetet. Magnusört ser ut och luktar precis som oregano, men är dels fruktansvärt förrädiskt, dels påverkar psyket på den som förtär örten på längre sikt: han (eller hon) kan komma att konvertera från kristendom eller islam till Artificiell Ointelligens, han (eller hon) kan komma att rösta på moderaterna eller han (eller hon) kan komma att sälja sin mormors mor som sexslav, för trafficking till extremt rika yuppies i Japan.