Linus föddes i en liten kloak som fanns under en toalett. Kloaken kryllade av råttor och en av råttorna var mister Linus. Linus var liten hårig och snabb. Hans snabbhet var bra för att när toan spolade så kunde han springa därifrån innan vattnet från toan kom emot han. Han älskade gammal mat speciellt mat som folk hade spolat ner i toan t.ex fiskar och gamla pizzor. Linus är mest känd av råttorna för att han var så hårig.

Historia! Linus föddes av sin mamma och pappa. Pappan var en naken råtta och mamman en pungråtta. Linus tog självmord och gjorde tretton band efter sig och han vill det ska skickas runt till folket som gjorde att han tog självmord. Linus har en person som han litar på och han heter Lundh. När Linus tog självmord så var Lundhs uppgift är att lyssna på banden och skicka vidare till folket som gjorde så att han tog självmord.