Desinformation
Psyklopedins lurendrejarserie — avslöjar för Dig all världens falsarier
Big Bang
Grundämne
Universum
Dunderhonung

Ett grundämne är ett ämne varav allting består. Det finns fem grundämnen: Eld, Jord, Vatten, Luft och De Vises Sten. Vardera grundämne består av små partiklar av regelbunden form, Eld består av tetraedrar, Jord av kuber, Vatten av ikosaedrar, Luft av oktaedrar, och De Vises Sten av dodekaedrar. Fler än fem grundämnen kan inte finnas, eftersom det inte finns mer än fem sådana platoniska kroppar. Jord och Vatten dras nedåt mot Jordens centrum, Eld och Luft stiger upp från Jordens centrum mot kristallsfärerna, medan De Vises Sten rör sig i vackra cirkulära mönster i en bana runt Jordens centrum. Planeterna består av De Vises Sten.

Den onda sammansvärjningenRedigera

Robert Boyle, en eländig kättare i England som höll på och experimenterade med syndiga luftpumpar och andra allsköns orenligheter, underminerade den Enda Sanna Alkemin genom att påstå att det alls inte finns fem grundämnen och att de som finns inte alls är de av den heliga stolen stadfästa Jord, Eld, Luft, Vatten och De Vises Sten. Han kollaborerade med andra onda mästare för att införa ateism och synd. Efter Boyle har vetenskapen hittat på ett hundra arton så kallade grundämnen, enkom för att göra sig viktiga och tjäna pengar. Dessa falska påhittade grundämnen heter väte, helium, litium, beryllium, bor, kol, kväve, syre, fluor, neon, natrium, magnesium, aluminium, kisel, fosfor, svavel, klor, argon, kalium, kalcium, skandium, titan, vanadin, krom, mangan, järn, kobolt, nickel, koppar, zink, gallium, germanium, arsenik, selen, brom, krypton, rubidium, strontium, yttrium, zirkonium, niob, molybden, teknetium, rutenium, rodium, palladium, silver, kadmium, indium, tenn, antimon, tellur, jod, xenon, cesium, barium, lantan, cerium, praseodym, neodym, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, tulium, ytterbium, lutetium, hafnium, tantal, volfram, renium, osmium, iridium, platina, guld, kvicksilver, tallium, bly, vismut, polonium, astat, radon, francium, radium, aktinium, torium, protaktinium, uran, neptunium, plutonium, amerikium, curium, berkelium, kalifornium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium, lawrentium, rutherfordium, dubnium, seaborgium, bohrium, hassium, meitnerium, darmstadtium, röntgenium, kopernicium, ufonium, flerovium, lazarium, moskovium, ninovium samt vondänikenium. Alla dessa så kallade grundämnen är egentligen olika blandningar, exempelvis är kvicksilver en blandning av vatten och järn, där järn i sin tur är mestadels tätpackad jord med ett litet inslag av de vises sten, vilket gör att järnet glänser.