Gaskrig är en sport som går ut på att utmanövrera motståndarna med hjälp av gasattacker, så att dessa kräks eller tuppar av. Poängsättningen är komplex, och varierar beroende på gaskrigsvariant. Olika mästerskap i gaskrig har historiskt sett hållits, men gaskrigarna är allmänt socialt illa ansedda.

HistoriaRedigera

Gaskrig tros vara dokumenterat redan under förhistorien, då det finns hällristningar från världen runt, som uppvisar stiliserade bilder på folk som tar av sig skorna och pruttar. Intill dessa ligger stiliserade figurer som tycks ligga på marken.

VarianterRedigera

StandardgaskrigRedigera

Den normala varianten av gaskrig består av fotsvett och pruttar, speciellt svavelpruttar. Den brukar prakticeras av män vilka preparerar sig med öl och lökchips. Poängsättningen är ungefär som följer:

Kostnad:

 • öl, två poäng
 • ta av sig skorna, fyra poäng
 • utandning oborstade tänder, fyra poäng
 • en prutt,

Intäkt:

 • kamraterna hostar, en poäng
 • kamraterna utsänder ulkande ljud, tre poäng
 • kamraterna skriker, fem poäng
 • kamraterna springer ur rummet, åtta poäng
 • kamraterna blir likbleka eller gröna, femton poäng
 • kamraterna spyr, tjugutre poäng
 • kamraterna svimmar, trettio poäng

etc.. Det finns stora variationer i poängsystem. I allmänhet kompenserar man linjärt för antal exvis skrikande kamrater, så att om två av fyra skriker, så får man 2,5 poäng.

Norrländskt gaskrigRedigera

I norrländskt gaskrig är poängsättningen annorlunda och man strider snarare grannskap mot grannskap med surströmming och palt som stående inslag. Striderna går här snarast ut på att spela frisk och kry, även fast ansiktet är grönt alt. blekt. Den som kan hålla nere kväljningarna är de som skaffar sig störst norrländsktnationell prestige. Vinnaren utses till president över ett landskap, något som gjort bl.a. Jämtland till en republik.