Fyllenzskack är estt tssätt at t tala (elleler i detrta dfala ettasärtt att ktrycka åpt anegtbordet= sim ar bättre ansopassat till a n elagmom gylla. ERxmepmel å"gfyllesnack är m den forma artikelm Suddngu,,i siom, innehåll:

sudgummi är ett a sma dwnja brlljwlr qrn

AnvädnoghRedigera

Mman hjar länmge anvv'ätnt dfullesnackret för att texlleexxemaperl förföraa aen vrud asom ssiitter brevidd aoch är lika dfll som eb själlv (eeeer en killa eom man ör e brud själv) föa ratt få 6 med vederborand. Men s let skalk vi intr, hick!!! porata iom, för dp borhjar vi vli oanständiga icg do kan webmaxsddter for wiski-f'låt psyukilopedian vli arj och tsa boprt artkielen, ocnh degtv iill vi hjy intre, men du akn präva sjk'äölv, med nagpra starlkäl som man koåer på sysgtemet, sen letear du reda på an btrud (eller kalrå), ochj sen konsum,erar ni vererborande starkolrk och sen rapparterar nei till en konpiss som hjag jsklänner, coh säger vad som ghände tull hannom (hennq, ingen vete ge natyligen vme dey aerä!), cvia email [email protected]

Fylleskak á öhh hick Iran landRedigera

Ingnssssssstans é Fylläskaghein likka ppulätr som på ilrsan d,,... När iiirländddddare bli drunnk de väkxsa klöwer ii.§§ shäääftten. Oóo han bli sttttrark s娨 h~~n kan spöa Eeéééngla...nD m mmm masinge...ööööh..AK4573478...kalläãsnikoFF. se'n ir,läander sätta på en dgjncvhk ddk nkfgfgk k674jn000 ÏïïïïïïïÿÿÿÜë. hÉnn fÿll iriiiishmen kan jåta så: fhm Mhóid ratttttthhjggj odda tyh p <3 hÉireann Pearse äraraärãr :> glaaad. slllllubb..lrr.rrr *hosta hosta hosta* jjgag i fyllleselen...``raaaaap.....

Fe övenRedigera