Femtioelva är ett folkligt talesätt för talet sextioett (61). Talet bildades i analogi till elva, som är nio plus två, varför, enligt folketymologin, även femtionio plus två borde vara femtioelva, och så är det också naturligtvis.

Femtioelva, då det skrivs med siffror, skrives: för att skilja det ifrån det hexadecimala talet 5B som betyder 16*5+11 = 91.