FN, Färska Nötter, är ett internationellt bondeförbund som på kafferasterna sysslar med fackliga aktiviteter. Man löser även vissa världstvister när det finns tid, där ute bland jordnötterna.

Ej att förväxla med Förenta Nationernas säkerhetsråd som sköter hela världens konflikthanteringar. Säkerhetsrådet har fem permanenta medlemsländer som därmed innehar veto för att se till att alla andra länder följer internationell rätt som dem själva. Dessa fem länder är USA, Ryssland, Kina, Israel och Saudiarabien. När USA, Israel eller Saudiarabien inte lyckas utfärda en arresteringsorder på något land till Haag genom säkerhetsrådet sköter Judge "Nato" Dredd resten. Bara Ryssland, Kina och dess närmaste allierade har hittills klarat sig.