Extremt dåliga vitsar

Denna artikel har bedömts som bra

Extremt dåliga vitsar är en relativt spridd konstform som tillämpas av en fanatisk kår av vitsare, oftast utan ersättning och på frivilligbasis. Det är dock känt att vissa obskyra tidningar, såsom Hemmets Journal, i viss mån sponsrar extremt dåliga vitsar.

ExempelRedigera

Berömda exempel på extremt dåliga vitsar utgörs av:

Vad gör de gamla sömmerskorna i Syrien? Jo de syr igen.

Eller,

Varför gal inte min tupp, när Portugal?

Eller rentav:

Fråga: Hur mycket heter du ifrån?
Svar: Tjuhugoslavien.

Eller när man är jättefull:

Två älgar satt i ett träd, då kom en ubåt och satte sig också i trädet, då sa den ena älgen: "Han bor nog där".

Eller den när man hallucinerar p.g.a. skallskada och delirium tremens:

Det var två älgar som flög, då sa den ena 'Vi flyger' och den andra sa 'Ja'.

Tomat-vitsenRedigera

En annan berömd extremt dålig vits har importerats från Anglosaxien, varvid dess extremhet slagit alla världsrekord i dålighet, nämligen tomat-vitsen:

Två tomater var ute och gick på en väg, men plötsligt blev den ena tomaten överkörd.
Då sa den andra tomaten: "kom nu ketchup!"

vilket i anglosaxisk översättning, eller kanske snarare i detta fall undersättning, blir:

Come on, catch up!

Vilket nästan är roligt, eftersom catch up! låter som ketchup på anglosaxiska. Men på svenska går detta förlorat, varför tomat-vitsen helt sonika uppgraderats från dålig till extremt dålig. Där ser man vad språkbyten kan åstadkomma!

AnvändningRedigera

Extremt dåliga vitsar kan användas under festiva omständigheter för att förhöja stämningen, och därmed göra mänskligheten en stor tjänst. Den kan också användas under seriösa och farliga omständigheter, t.ex. under en destruktiv diskussion om atombombskonstruktion, i syfte att få diskussionsparterna att komma av sig. Därmed stödjer man världsfreden. Man kan också använda dem för att få glupska fetknoppar att tappa hakan, så att de slutar äta. Därmed hjälper man jordens fattiga att få mat för dagen.

OrganisationerRedigera

Det ryktas om världsomspännande nätverk för filantropiskt utbyte av extremt dåliga vitsar, bl.a. den obskyra organisationen DVNFFUAEDV (det världsomspännande nätverket för filantropiskt utbyte av extremt dåliga vitsar), som dock inte säkert har kunna identifieras, efter att de väckt det oönskade intresset från CIA, alQaida och det underjordiska nätverket för återinsättandet av Pol Pot.

Man anser litet allmänt, att extremt dåliga vitsar är en subversiv kommunistisk sekt, men detta påstående får ses som grundfalskt, eftersom kommunister aldrig varit direkt kända för någon humor.

Se ävenRedigera