Etylmerkaptan är själva essensen av surströmming, därigenom besläktad med de Vises Sten, en magisk substans som säges vara själva essensen av visdom. Och som vi alla vet, så uppvisar ju norrländningar en avsevärd visdom i att inte prata i onödan, samtidigt, som de med stor njutning inmundigar surströmming. Varde därmed bevisat!

float
Wikipedia har en liknande, besserwissermässig, knastertorr och bedrägligt opålitlig artikel om Etylmerkaptan, full av fördomar och missförstånd!

Etylmerkaptan har en kemisk formel av C2H5SH, och liknar därmed formeln för etylalkohol. Om man i stället för att köpa surströmming är dum nog att vilja framställa etylmerkaptan kemiskt (metoden avslöjar jag inte - eftersom jag vill skydda dina grannar - men så mycket kan sägas att batterisyra, T-doja och remol inte alls har något med saken att göra), så skall man göra detta på ett blåsigt fält långt långt från civilisationen, där man kan ställa sig i vindriktningen. Ryktet säger att surströmming luktar gott i jämförelse, och att man helst skall förbereda sig genom att äta chokladpudding, på grund av att detta är trevligt att spy upp.

Etylmerkaptan har använts för s.k. "attentat", dock tämligen ofarliga sådana, eftersom alla medicinska bieffekter tros uppstå på grund av luktchocken.