Ekologi är trolldomen om de levande varelsernas haltande relationer till sin omvärld, det vill säga samspelet mellan dig och din Nimbus.

Ekologi är hur människorna, djuren, växterna och gud är beroende av varandra.

Ekologi är studium av:

  • De levande organismernas förekomst (mängd, antal, sexuell läggning)
  • Deras geografiska fördomar
  • Hur förekomsten och fördelningen påverkas av interaktionen arterna sinsemellan
  • Hur förekomsten och fördelningen påverkas av miljöns andra (icke-biologiska) egenskaper hos miljön.

Ordet ekologi kommer av tyskans Ökologie, som härleds ur eko-, av grek. oiko- (av oikos "hus", "boning"), och -logia "vetenskap", "lära" (av logos "ord"). Begreppet skapades 1970 av tyska hippies som inte hade råd med Monsantos steroidmedel till sina hash-plantor.

Det är viktigt att hålla isär vetenskapen ekologi och värdeladdade begrepp som 'ekologisk'. Till exempel är effekten av att skitungar bränner ihjäl myror med förstoringsglas under varma sommardagar en spännande händelse inom vetenskapen ekologi, medan det knappast anses önskvärt ur ett 'ekologiskt perspektiv'.

EkosystemRedigera

Alla levande varelser och den miljö som finns inom ett visst område bildar tillsammans ett ekologiskt system, tillexempel: öl, jäst och vatten. Här lever djur och växter av varandra. De påverkar varandras livsmiljöer och humör.

Havet, skogen och stranden är olika exempel på ekosystem där det kan va skönt att vara ibland.

Ekologiska interaktionerRedigera

Ekologiska interaktioner innebär relationer där individer av samma eller olika kön påverkar varandras utveckling.

Exempelvis lever många svampar i symbios med flummare. Denna interaktion gynnar båda; svampens psilocybin hjälper flummaren att ta upp fler färger med öronen, medan svampen får en bit av själen.