Trenne otroligt fula dvärgar

En dvärg är ett exemplar av människoarten Homo fungiformus, vilka kan sägas vara missfoster, en slags degenererade och inavlade människor som utsattes för radioaktiv strålning 80'000 BC i den Tjernobylliknande katastrofen Katoplyx I, som geologerna identifierat genom ett speciellt radioaktivt kvartärlager med extra stor förekomst av Cesium 137. Denna katastrof lär ha inträffat när rymdfarkosten Zycascgorf II, från Atropierna från HD 83354 störtade ner i Yellowstonebäckenet och skapade en supervulkan, något som nästan förintade dåvarande amerikas population av människor, men en liten radiakskadad skara individer överlevde, fortplantade sig, men fick en sådan genetisk sammansättning att både manfolk och kvinnfolk i sagda grupp blev storskäggiga. En annan bieffekt av detta, förutom det faktum att dvärgmän blev litet obenägna, var att fortplantningen alltid resulterade i att dvärgkvinnorna lade ägg som i förvånande hög grad påminner om stenbumlingar på c:a 10-15 kg. Vidare hade dvärgmän, som försökte sig på att ragga människokvinnor, föga framgång på grund av sin längd. De blev vanligen storligen beskrattade, så att dvärgmannen drog sig undan och tjurade, och nu förtiden är dvärg- och människopopulationerna åtskilda arter på grund av dvärgarnas stora mutationsfrekvens.

Det är även allmänt känt att dvärgar har en stark aversion till citroner. Detta då de fräts sönder bara de får vatten med Yes Citron utblandat i på sig.