Baklängeshuggning är en konstruktionsmetod för att bygga träd, som utvecklats i hemlighet av psyklopedin för att snabba på råvaruproduktionen till svensk pappersmasseindustri. Den går till så att man applicerar en yxa på en stubbe och en hög med ved. Man lägger yxan försiktigt emot stubben och drar med häftiga baklängesdrag yxan bakåt, varvid trädspån och vedklabbar sugs mot stubben och fastnar. Med hjälp av ett stort antal baklängesdrag fäster man så fler och fler vedklabbar vid stubben, som nu långsamt växer till sig och blir ett träd. När trädet, kanske efter en timme, är fullvuxet, så tar man yxan och går ett steg baklänges, lyfter på mössan och kliar sig litet på pannan, och därefter stegar man – fortfarande baklänges – till nästa stubbe och hög med vedklabbar som man förberett inför nästa träd man vill baklängeshugga.

Esoteriska betydelserRedigera

Här på psyklopedin använder vi även termen "baklängeshuggning" som en omskrivning för att skriva artiklar. Man startar då med en hög gummispint, ett suddgummi, och ett vitt papper. Sedan suddar man med speciella baklängesdrag, så att gummispintet sugs in till pappret, och de bokstäver man hade tänkt sig, står nu i stället på pappret. På det sättet kan man konstruera riktigt bra artiklar.