Häj du, kere byff.

Jak sckrev dessta hartiklar, dett jorde inte du;

hej hej mamma