Om du menar supermakten, se USA.

Amerika är ett samlingsnamn för kontinenterna Nord- och Sydamerika som ligger väster om Europa och därmed bortom civilisationen. Amerika upptäcktes på 1400-talet av snälla européer som som reste dit med syfte att sprida det bästa europa hade att erbjuda, såsom syfilis, våld, rasism, hörlurar med glapp i, och kristendomen. Kontinenternas urinvånare skjöts ihjäl eller togs som slavar när de pointerade ut att all de saker Européerna haft med sig var korkade och oanvändbara. Nordamerika ser ut som en liggande dinosaurie med en svans som gränsar till Sydamerika. Nordamerikas befolkning består idag mest av ondeskefulla borgdrönare med avsikter att assimilera muslim- och kommunistländer, medans Sydamerika bebos av fattiga latmaskar som gör sitt yttersta för att ta sig till Nordamerika.

Amerikanska länderRedigera