Psykresultat

  • Sedan [[Matti Vanhanen]] började äta [[Brieost]] är det olagligt att vara kommunist i [[Finland]]. [[Straff]]et för att
    4 kbyte (618 ord) - 26 februari 2021 kl. 13.13