Psykresultat

  • ...en utplånades så gott som över en natt då den intilliggande kärnreaktorn [[Barsebäck]] havererade. Det enda då synliga spåret efter Malmö var den gamla [[Koc
    2 kbyte (277 ord) - 15 februari 2020 kl. 07.19
  • ...a dem genom att spränga dem. detta leder att det skånska kärnkraftverket [[Barsebäck]] även kallat för Barseskräck.
    8 kbyte (1 243 ord) - 8 februari 2021 kl. 15.25