Malmö (mer känd som "Isle of Ore") var fram till år 2001 Sveriges huvudstad. Staden utplånades så gott som över en natt då den intilliggande kärnreaktorn Barsebäck havererade. Det enda idag synliga spåret efter staden är den gamla Kockums-kranen, som reser sig ur den sotiga kratern. Kranen användes under 1900-talet till att lyfta välgödda skåningar upp i sina hästdroskor under Mårten Gås.

Numera är Studsvik Sveriges huvudstad.