”Det mesta av vår export går till utlandet”

~ George Bush om de förenta staternas export.
Dansbandet Da ol' evilz, som på svenska heter Dä gaml' stögger

George W Bush, egentligen George Wladimirovitj Ba-Bush-ka, ibland felaktigt kallad Georgij Busjkin föddes 1941 i en veckotidning på Malaysia och blev president för allt för länge sedan. Han försökte göra så att alla röster i val skulle räknas på honom, men han slängdes väck. Han har med andra gamle politiker bildat ett musikband. Da ol' evilz med Göran Persson och Tony Blair, där Bush är sångare. Saddam Hussein skulle vart med om han inte blivit uppbunden på annat håll...

Observera att han stavs med Dabbel-You för att skilja honom från Darth Vader - alltså sin farsa menar jag.