Bibeln är ursprungligen en samling bestående av 66 pornografiska noveller. Den är uppdelad i två delar - Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Förutom de 66 novellerna finns även 10 apokalyfer med i boken, vilka förutspår pornografins framtid.

Under 700-talet bestämde en stort sett okänd pove att Bibeln skulle införas i kristendomen. Detta skulle ge honom en ursäkt för att läsa pornografiska texter trots att han är vigd präst. Povens kardinaler satte genast igång. De pornografiska texterna förvrängdes och tolkades om för att boken skulle passa in i religionens budskap. Efter flera års slit var de klara - resultatet blev Bibeln.

Efter att boken skrivits om blev den inte alls lika pornografisk som poven hade hoppats på. Men, eftersom den redan lanserats bland de kristna, var det för sent att göra någonting åt saken. Resultatet blev, istället för någonting poven kunde läsa ensam uppe i kammaren, till en helt osammanhängande text, eftersom kardinalerna arbetat oberoende av varandra, och översatt vissa stycken ensamma. Den kvinnoförnedrande del som fanns redan innan, i de pornografiska novellerna, fanns dock kvar.

Sammanfattning

Genom att summera en del av Första Moseboken, blir det lätt att förstå exakt hur osammanhängande boken blev.

I begynnelsen fanns ingenting, förutom Ordet. Plötsligt skapade en gubbe både sig själv, och sedan hela världen inom loppet av sju dagar.

Hur han mätte det har ingen lyckats lista ut, eftersom dagar är baserade på hur lång tid det tar för jorden att snurra ett varv runt sin egen axel, och att jorden inte fanns förrän efter den andra dagen. Nutida forskare har kommit fram till det mest troliga ordet som var "Ordet" är "asd", men man är inte säker. De grundar detta på att detta ord ofta dyker upp mitt i tystnad, oftast i chatt-kanaler.

Gubben, även kallad Gud, är sin egen faderlösa son, Jesus, och dotter åt en oskuld som inte fanns förrän tusentals år efter att gubben själv skapats. Gubben är även "den helige ande". Fem dagar efter jordens skapelse dyker den första människan upp, Adam, och gubben skapar av hans revben den första kvinnan, Eva.


Forskare misstänker att gubben här beskrivs som mentalt labil och schizofren. De motsätter sig även att Adam skulle vara den första människan i världen. Gandalf den gråe är ju trots allt världens äldsta människa, och enda förklaringen till hur han skulle kunna bli så enormt många miljoner år gammal och hinna få mossväxt på ryggen är att han var den första människan på jorden.

Adam och Eva blir utkastade ur Eden, efter att ha brutit mot dietreglerna. När de kommer ut börjar de föröka sig, och får två söner. Den ene av dem dödar snart den andre, och flyr sedan iväg och gifter sig med en kvinna i ett annat land som på något sätt kommit till, utan att vara Adam och Evas dotter.

Bibelforskarna har svårt att förstå hur denna kvinna kom till, och ännu mindre hur hon kunde bo i ett annat land. För det första måste det ju det finnas fler där för att kunna skapa landet, och för det andra kan det inte finnas något "annat land", då det inte ens finns något första. Något första land nämns i alla fall inte i Bibeln över huvud taget.

Efter detta består Bibeln i stort sett bara av en enda stor incest och inavel, en syndaflod och en man på ett kors, som istället för att hjälpa världens befolkning lovar att komma tillbaka för att vinka adjö innan jorden går under.

Utdrag ur Bibeln

1:1-01 Prolog
Du måste läsa allt som står i denna bok,
och även följa allt som sägs utav de goda,
oavsett hur drogad, dum, konstig du är och
hur lite du vill läsa det. Armen.
00:01-01 Förord
Bibeln föreligger nu i en 
ny svensk översättning.
15:16 Första Samuelsboken
Hans närmaste män sade då:
"Vi ser att en ond ande från
Gud plågar dig, herre."
28:10 Jesaja
Abrakadabra, abrakadabra,
litet här, litet där!
31:17-18 Ordspråksboken
Ivrigt går hon till verket
och hugger i med starka armar.
Kan hon märka att affärerna går bra
Får henes lampa brinna hela natten.
19:3 Ordspråksboken
[...] en hustrus gnat ett evigt takdropp.
25:16 Ordspråksboken
Hittar du honung, så ät inte för mycket,
för då kräks du.
25:24 Ordspråksboken
Bättre bo i en vrå på taket,
än att dela hus med en grälsjuk hustru.
5:9-17 Ordspråksboken
Annars får du ge din kraft åt andra
och dina år åt en hård husbonde,
främlingar drar nytta av din styrka,
och du får slita i en annans hus.
Du stönar när slutet kommer,
när din kropp tynar bort
[...] Skall dina källflöden rinna ut på gatan
och strömma ut över torget?
Nej, de ska tillhöra dig ensam,
dela dem inte med andra!
39:29 Jesus Syraks vishet
Eld och hagel, pest och hungersnöd –
allt detta har skapats för att straffa,

Se även