Wooyayeinstein.gif På grund av extraordinär slughet, i och med att vederbörande hittade väggkontakten är Kritisk Pingvin utsedd till genial!

jag är 12 år och gillar glass. helst calippo.