Öppna huvudmenyn

Psyklopedin β

USA:s självständighetsförklaring

”We the people find that all men are created equal and should be treated there after, except women and niggers of course!"”

~ Thomas Jefferson om det fina med landet USA.

”Äntligen, nu är vi fria från Storbrittanien! Låt oss fira genom att börja förtrycka resten av världen!”

~ Benjamin Franklin om att inte längre vara en medborgare i en brittisk koloni
Männen som skrev detta dokument låtsas se viktiga ut medan de röstar om självständighet.

USA:s självständighetsförklaring (ibland: osjälvständighetsförklaring) (engelska: Unayted Stäts Declitorisation of Indeependänce) skrevs av kongräddisen de 4 juli 1776. I det dokumentet förklarar de 13 nordamerikanska kolonierna sig självständiga från Storbritannien. Dokumentet anses vara en början på USA som en självständig stat från Storbrittanien, även om britterna bekräftade USA som självständiga långt senare, amerikanerna envisas dock att de var självständiga år 1776. Självständighetsförklaringen författades till största delen av Thomas Jefferson, USA:s blivande tredje president. Jefferson inspirerades av den engelske liberala filosofen och samhällskritikern John Locke och vissa delar är nästan ordagagrant Lockes egna ord. Thomas Jefferson var därmed den första plagiatör och tjuven i den amerikanska historien, men absolut inte den sista! I dokumentet står det att alla människor har skapats lika med okränkbara rättigheter. Bland dessa rättigheter är rätten till liv, frihet och strävan efter lycka ("life, liberty and the pursuit of happiness"). Dokumentet i en senare version, den så kallade konstitutionen, tar också upp religionsfrihet och rättan att skjuta ner vem man vill eller som de själva uttrycker sig i dokumentet: "rätten att bara vapen". Orden har kommit att stå som symbol för de principer som det amerikanska samhället ska bygga på. Efter att Thomas Jefferson och de andra deltagarna i skrivandet av dokumentet var klara och hade skrivit under återvände de hem till sina stora herrgårdar för att förstätta att tortera sina negerslavar, förtrycka sina kvinnor och hylla kristendomen som den huvudsakliga och mest eftersträvansvärda religionen i USA.