Nigeria ligger i Afrika men har officiellt inte något namn längre. Detta beror på att FNs namngivningskommitté har dömt ut "Nigeria" som ett rasistiskt ord.Innan hette Nigeria, Negeria. Nigeria inte längre har något officiellt namn kan det inte heller längre bedriva någon laglig internationell handel. Detta har lett till att människorna där (som ingen vågar ange demonymen för) har tvingats till olagliga affärer för att ens kunna överleva. Dessa sköts i regel via Internet, ofta i form av email som ber dig att lämna information om ditt konto. Alla människor i Nigeria heter Please i förnamn och Deposit i efternamn. Eftersom Nigeria numera saknar officiellt namn och är ett enda stort internetbedrägeri, är går det inte att avgöra vad landet har för styrelseskick. Ibland ska det föreställa en republik, ibland ett kungadöme och ibland ett kejsardöme. Och om det är en demokrati eller en diktatur vågar ingen ens spekulera om.