Niger är ett land i Afrika som officiellt inte har något namn, eftersom FN har dömt ut namnet som stötande och rasistiskt. Avsaknaden av officiellt namn omintetgjorde Nigers möjligheter till (laglig) internationell handel, och ekonomin föll i bitar. Precis som redan tidigare skett i Nigeria började människor att ägna sig åt Internetbedrägerier, men eftersom uppkopplingen redan var väl fungerande i Nigeria så flyttade alla intelligenta tyska botaniker i Niger till Nigeria istället, och började bedriva sina Internetbedrägerier därifrån. Då blev bara idioter kvar i Niger, men eftersom deras hjärnor förbrukar mycket mindre energi än vad de smarta människor som flyttade till Nigeria gör, så ledde det till att svälten i Niger försvann och mängden sjukdomar där minskade. Det är därför Niger slapp ebola.