Öppna huvudmenyn

Psyklopedin β

Neutrino

Neutriner (singular Neutrino) är bråkiga dj-a partiklar som inte kan uppföra sig.

EnergistöldRedigera

Man upptäckte att de stal en massa energi från radioaktivt beta-sönderfall när Salamandrium-143 skulle till att sönderfalla till Grodium-143 genom att ploppa ut en elektron, vilket skedde med mycket mindre energi än vad som försvann från Salamandrium-143 – den store vetenskapsmannen Joseph Smith Jr. föreslog då att det fanns en energitjuvpartikel, som han kallade neutrin, men då ha befann sig i Italien vid samma, så den lokala pressen döpte om partikeln till neutrino, då den hade svårt att säga ord som slutade på konsonant.

MassstöldRedigera

Nästa gång de ställde till problem genom att visa sig stjäla massa från Solen och dessutom förklä sig så att forskarnas detektorer inte kunde hitta dem. En väldigt noggrann forskare vid namn Prof. T. Roglodyt, satt i en grotta med en stor tetrakloretylen-tank på tusentals liter, där han tänkte sig att neutriner från solen vid några enstaka tillfällen skulle transmutera en kloratom till argon. Han satt i åratal och räknade atom för atom, han började morgonen med att sitta framför sin förstoringsapparat och räkna 1, 2, 3, 4, ... enmiljontrehundrafyrtioelvatusenåttahundranittioförtonbiljardertvåtusentriljoneråttahundranittiosjukvantiljoner... [blablabla]... åttionio, och sedan skrev han upp talet på ett papper. Så kul får man det om man blir forskare!

Hur som helst, så fick Prof. Roglodyt inte ihop siffrorna: det blev bara en tredjedel av vad som behövdes. Man satte in en undersökningskommitté som kom fram till att neutrinerna hade stulit massa från solen som de använde till att förklä sig så att de inte fastnade (så ofta) i kloratomer som de skulle ha skullat göra annars. Det värsta var att då kollapsade fysikernas under decenierna noggrant uppbyggda standardmodell. Mången hysterisk fysiker säges vid detta tillfälle ha rusat skrikande ut ur föreläsningssalen för att sedan aldrig mer ha setts i levande livet, men fysikeretablisemanget sopade problemet under mattan och låtsades som om det regnade.

FortkörningRedigera

Under 2011, kom man på att neutrinerna systematiskt bröt mot hastighetsbegränsningen i rymden (ljushastigheten) och körde 0.0024% snabbare än ljuset. En kommitté på 174 forskare rapporterade om den misstänkta förbrytelsen med buller och bång: inte bara det att neutrinerna därmed fick negativ massa och åkte baklänges i tiden, man insåg då att neutrinerna hela tiden drivit med mänskligheten och inte bara tutat i oss den "kvantmekaniska standardmodellens" bedrägeri, utan även lurat oss att tro på den bedrägliga "relativitetsteorin". Mången forskare satt likblek och flämtade vid denna uppenbarelse – allt de trodde på föll i spillror, men UFO-logerna såg nu plötsligen sin egna kommande storhetstid tindra i framtiden: Space – the final frontier – these are the logs of the starship ...