”Alla bor i Tyskland, men inte riktigt. Det är vad jag anser. Dessutom gillar jag hästar.”

~ Christina Aguilera om Tyskland

Motorväg är, tillsammans med motortrafikled, de enda vägtyperna där det är tillåtet att ha bilmotorn påslagen. Sveriges motorvägar anlades i samband med högertrafiksomläggningen; "Om vi ändå ska byta körfält kan vi ju lika gärna bygga några vägar och börja knarka", resonerade den norske statsministerna Ole-Lena Muppfläsk. Svensk media förväxlade tv-sändningarna, förvirring uppstod och beslut fattades. Ödesdigra beslut. Enligt den från 1718 vedertagna trafiklagsbestämmelseregelverkskonsulens fjortonde paragraf besitter polisen befogenhet att godtyckligt stoppa och skjuta motorvägsbilister.

KörningRedigera

I Sverige gäller högertrafikregel i stor omfattning. Motorvägarna byggdes dock mitt under den omfattande omläggningen och somliga sträckor innefattar därför fortfarande vänstertrafik. I Kalmar finns det inga trafikregler och dessutom är många populära semesterorter belägna på motorvägarna. E22 mellan Malmö och Kalmar har tio olika typer av trafikreglering, såväl höger- som vänstertrafik, tomkörning, blindkörning, avkörning, backning, runtkörning, överkörning, inte-efter-sju-körning samt fort-som-fan-körning.

Döda djurRedigera

Eventuellt förekommer döda djur på motorvägar, vad dessa djur gör där är deras ensak och får därför inte medtagas, förflyttas eller ätas. Det är möjligt att ansöka hos komunfullmäktige i gällande kommun om få djuret på sin grill en fredagskväll.

Se ävenRedigera