Öppna huvudmenyn

Psyklopedin β

Monogami

Monogami kommer från grekiskans mono (en/ett) och gami (samliv). Vanligare benämning av monogami i Sverige är självbefläckelse.

Monogami är väl utbrett i världens olika kulturer, såväl i nutid som dåtid. Några kända monogamer genom världshistorien är bland andra Julius Caesar, Jesus, Erik av Pommern, Ole-Lena Muppfläsk, Ayn Rand, Steven Seagal, Bamse och Skurt.

För sexuellt umgänge där fler än en individ medverkar, se Polygami.