Öppna huvudmenyn

Psyklopedin β

Moderatkrigen

Moderatkrigen är en extern beskrivning av något som moderater inom moderata samlingpartiet menar är ett normalt mänskligt beteende, och inte alls kan kallas krig. Den består i ett, inom moderaterna, socialt deklarerande varandra såsom varande "untermench", knivslagsmål och vildsint mördande, byggande av skyttegravar, kastande granater och anläggande av artillerield gentemot den fientliga skyttegraven. Ändamålet är att den starkaste skall utses till "Herreman på täppan", och det är en allmän uppfattning bland moderater att dessa utrensningar är orsaken till att moderaterna alltid har den bäste av ledare.

Det anses bland utomstående bedömare att det förekommit 14 olika moderatkrig, men andra, speciellt sociologer, anser att det endast funnits ett enda moderatkrig med ständigt växlande frontlinjer från 1904 då det Allmänna Valmansförbundet (sedemera "Högern" sedemera "Moderata Samlingspartiet") bildades av G. F. Österberg under devisen "låtom oss inbördeskriga" oss till den totalt suveräna übermench, må dessa segra i tidens ände.

Innehåll

Första moderatkrigetRedigera

Började med att G. F. Österberg förklarade "minoriteten" krig, denna minoritet kallade Österberg för "apskaft" och deklarerade honom som "kristen", under det att de visade upp sina arslen för att provocera fram våldsamheter - majoriteten gick då fram med musköter och bajonetter och nedgjorde minoriteten till sista man, vilka kastades ner i för tillfället grävda skyttegravar, kastade på jord, pissade på denna, och hällde på för evenemanget inhandlad hönsgödsel på dessa i all hast hopkomna gravar och läste Fader Vår baklänges.

Andra moderatkrigetRedigera

Nu trädde en fet köpman vid namn A. G. Svedelius fram, bultade sig på bröstet som en gorilla och skrek: "jag är bäst, I skolen förgås!", varför en stor skara uniformerade starke män samlades kring denne Svedelius i truppformation, med för evenemanget ombyggda traktorer vilka skulle gälla för "stridsvagnar" under det att denna skara framskred och tillintetgjorde Österbergs skaror under stort gnissel och stort ståhej. Man fann att de modifierade traktorerna inte plattade ut motståndet som önskat, eftersom det blev stora räfflor av däcken, och att köttklumparna av de hädangångna motståndarna missprydde jorden, varför man applicerade 120 handgranater för att röja upp marken och samtidigt liksom plöja inför våren.

Mellanliggande krigRedigera

Det brukade stå härliga till på Allmänna Valmansförbundets lokaler, sedemera Högerns, sedemera Moderata Samlingspartiets kongresser. Omgivningen såg ljussken, buller från vad som verkade vara maskiner, gnisslande ljud, skrik, samt de ofrånkomliga eftereffekterna: det långsamt utsipprande blodet, samt den fruktansvärda stanken. Det anses allmänt att senapsgas uppfanns under en av Högerns kongresser, något som senare uppföljdes av sarin. Det spekuleras här över om namnen skulle kunna ha något att göra med de påstådda maträtter som serverades under dessa tillställningar.

Fjortonde moderatkrigetRedigera

Startade med att Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt deklarerade varandra "Untermench! Du skall förintas!" unisont, varefter, de på grund av dålig slagsmålsträning, sprang och direkt byggde skyddsrum och bunkrar varifrån de kastade granater mot varandra. Därefter kallade Carl Bildt Fredrik Reinfeldt för "falsk" och "aspergare" under det att Fredrik Reinfeldt kallade Carl Bildt för "diktator" och "gammal" och "psykopat". Därefter följde ett kulregn med dum-dum-kulor snajdigt tillfilade av ungmoderaten Svante Jönsson, den sadistisk-pornografiska liberalismens förespråkare. Efter kulregnet förklarade Carl och Fredrik varandra unisont för fördömda sketna "samariter", deklarerade den "Heliga Anden" för "vidrig" en inspiration för universums all kommunism. Fredrik, skrek: "en untermensch som du skulle aldrig kunna lura skjortan av svenska folket", Carl skrek: "en untermensch som du skulle lura skjortan av dig själv samt alla sanna übermensch! Du kommer att förinta moderaterna för evigt!"