Ulf Ekman

(Omdirigerad från Livets Ord)

Ulf Ekman är en svartkonstnär som specialiserat sig på att radera människors själar från deras kroppar för att ersätta dessa själar med demoner. Han gör detta genom att låta sina kollege-trollkarlar gå ut bland intet ont anande människor och predika ett budskap om hur man skall rädda världen. Meddelst standard bondfångeriknep och löften om "frälsning", framkommer att det finns en mycket enkel metod för att frälsa den egna själen och mänskligheten, nämligen att ta ett inbetalningskort och betala in en enorm avgift till vår lille svartkonstnär, men eftersom ett sådant förfarande för alla funtade människor är kontraproduktivt och ganska idiotiskt, måste alltså Ekman besvärja ut själen ur människan, och ersätta denna med en falsk själ en demon som härrör från Helvetets nedre regioner. Detta åstadkommes genom att utsätta offret för en rasande snabb och hård auktoritär utbildning som pressar individen och utsätter denna för så många och så förvirrade intryck att denne kollapsar under lasten och hamnar i hypnosliknande tillstånd, där själen, meddelst skrämsel och inducerad ångest rycks ut ur offret. Därefter sätter Ekman och kollegor in sin stöt genom att meddelst andebesvärjelser driva in en demon som ersättning för den så förlorade själen.

Denna demonbesatta, och i övrigt själlösa individ betalar så glatt och villigt in allt vad han/hon har och äger till Ekman och sammansvurna nekromantiker, gåvoskatt betalas av individen själv.

Den nekromantikerskara som omger Ekman är allihop sammansvurna med Djävulen, och deras själar är satta i pant till denne nedre potentat för att de skall få tillgång till den relevanta magi som krävs för att "suga ut" sina offer på ovan nämnda sätt.

Berömda trollformler från Ulf EkmanRedigera

Följande trollformel har registrerats på audiofil, men erkänns inte av Ekman själv, eftersom han måste dölja sin verksamhet från berörda intressenter:

Śándā kátta hánnu śendē'a, ... hō, śinda i bássadie, hánda kátta, háha únikuda haiā'.

Den allmänna trollformeln för att rycka ut själen på en människa för kroppen och ersätta denna med en inkorporeal demon. Såsom typiskt med demonspråk, går det inte att översätta till något begripligt på människospråk, och de som studerar demonspråk måste studera i flera år för att förstå innebörden i några enstaka ord, och de som förstår fler än 10 ord brukar inte kunna anträffas utanför sinnesjukhusens värsta stormavdelning.