Kalva är ett djur som man lätt kan förväxla med hjort, fast den är tjockare och har mörk päls. Kalvan rör sig mycket snabbt och är ganska farlig för människor. Det sägs bara att man sett två stycken i Sverige, för de härrör från Grönland. Om man ser en kalva ska man helst kontaka en djuranstalt. Kalvan lämnar aldrig en plats den varit på, har den varit på en plats kommer den garanterat dit igen.

Enligt en man från Lappland tog Kalva hans ett åriga flicka. Även andra personer har rapporterat om försvunna barn som tagits av något sorts djur.

ÄggRedigera

Kalvornas ägg ser ut som gråsten. Om du ser en gråsten, så är det förmodligen ett kalveägg.

Tips till allmänhetenRedigera

Om du ser en kalva var helt tyst, ta inga fotografier, mata den absolut inte och lägg dig inte ner för då känner Kalvan att den får ett övertag.