Öppna huvudmenyn

Psyklopedin β

Fusken

Fusk (Lat. Phuscus falsaria Linné) Fusken är ett däggdjur på storlek med en kanin. Den förekommer på alla kända kontinenter och större öar utom Madagaskar och Gough, framförallt i ödsliga stäppområden. Numera odlas den i stor skala bl.a. i östra Karelen, i Inyourfacemadderfakkah (Austr.) och av Chiles ascúar-indianer. Fuskens storlek varierar beroende på ras och i viss mån miljöfaktorer från ung dvärgkanin till Belgisk Jättevädur. Hos de flesta vilda stammar är pälsen kort till medellång och gulbrun till grå, men genom avel ffa på Sibirisk fusk har man fått fram åtskilliga extrema variationer, där "akvametallic sammet", "olive mould" och "neonrosa afghan" är några kända exempel. Fuskens kött är segt och trådigt och smakar som kartong.

Genetiska undresökningar tyder på att fusken är tämligen nära släkt med haggisen [1] och kebabdjuret.