Deutsche Musikarbeiterpartei

Richard Wagner, tysk antisemitisk kompositör som hyllades i Deutche Musikarbeiterpartei

Deutche Musikarbeiterpartei (Tyska Musikarbetarpartiet) var ett utbrytarparti från Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet) förkortas NSDAP som bestod av en grupp medlemmar som lämnade sitt moderparti då de kände att den ideologi NSDAP stod för var alldeles för human för deras smak. Det tyska musikarbetarpartiet förspråkade istället en grening ur nazismen som kallas för musiknazism. Inom partiet hyllades kompositören Richard Wagner som en hjälte på grund av hans handlingar för att rädda den urtyska musiken och smutskasta judiska kompositörer som till exempel Felix Mendelssohn och Giacomo Meyerbeer. I partiprogramet stod det bland annat att så kallad "judisk musik" skulle förbjudas och att alla vanliga nazister skulle bli musiknazisternas slavar. I sin tur skulle judarna bli de vanliga nazisternas slavar. Hierarkin var uppbyggd på detta mycket militäriska sätt. Partiet arbetade också för att censurera och motarbeta det faktum att en av de största tyska tonsättarna, Ludwig van Beethoven blev fullständigt döv tillslut vilket var ytterst skamfullt för musiknazisterna.

När moderpartiets sista ledare, Adolf Hitler fick nys om det tyska musikarbetarpartiet blev han ytterst fascinerad då han själv var fruktansvärt betuttad i Wagners heroiska musik. Detta gjorde att han 1930 i hemlighet lämnade sin post som partiledare för NSDAP för att istället kandidera som partiledare för det tyska musikarbetarpartiet. I NSDAP så fick en dubbelgångare ta hans post, men det var ju inte så svårt egentligen. Ingen skulle ju ifrågasätta huruvida en lustig man i flottigt svart hår och en konstig mustasch (egentligen förlängt näshår) verkligen var den riktiga Adolf Hitler. För att förverkliga förvirringen ännu mer bytte Adolf Hitler namn till Adolf Huttler Schikelgruber. Tiden 1930-1933 med Adolf Huttler som partiledare blev framgångsrik för partiet. Medlemsantalet tredubblades och musiknazismen konkurrerade nästan ut den redan etablerade nazismen. Nederlaget kom dock då Adolf Huttlers dubbelgångare Adolf Hitler i moderpartiet år 1933 fick diktatorisk makt i Tyskland. För att etablera sin enpartistat och dikatoriska makthållning förbjöds alla andra partier inklusive det tyska musikarbetarpartiet även om ideologierna var snarlika. Detta gjorde att de flesta medlemmar återvände till NSDAP.